Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Nordisk senter for fremragende forskning

Søknadsfrist: 19.01.2020

Administrativ koordinator ved Nordisk senter for fremragende forskning

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).


Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det ledig et vikariat som administrativ koordinator for et nordisk senter for fremragende forskning - QUINT - Quality in Nordic Teaching. Senteret er finansiert av de nordiske forskningsrådene NordForsk.

Vikariatet har en varighet på ett år, med oppstart 1. mars 2020.

Hvordan en lærer gjennomfører undervisningen er avgjørende for elevenes læring. I QUINT-senteret skal vi systematisk analysere nordisk undervisningspraksis på ungdomstrinnet i fagene matematikk, norsk, svensk, dansk etc. og samfunnsfag. Selv om mange snakker om den «nordiske modellen» eller den «nordiske skolen» som et homogent fenomen, antyder en rekke studier fra de ulike landende at det er forskjeller. QUINT-senteret samler rundt 50 utdanningsforskere fra alle nordiske land som sammen skal analysere undervisning og læring på ungdomstrinnet. Målet er å gi ny kunnskap om sammenhengen mellom lærernes undervisning og elevenes læring.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det administrative arbeidet ved senteret
 • Å bistå senterets ledelsen strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering av nordiske samarbeidsinstitusjoner
 • Rapportering til styret og senterlederen
 • Fungere som sekretær for senterets ledergruppe
 • Være kontaktpunkt for prosjektoppfølgingen, vedlikehold av retningslinjer for administrasjonen av prosjektene og holde god kommunikasjon med prosjektmedlemmer
 • Koordinere arbeidet med å søke om eksterne midler til forskning
 • Økonomistyring av senteret, herunder også senterets enkeltprosjekter
 • Administrere og koordinere møter, seminarer, og bistå i koordineringen av internasjonale forskningsnettverk og – aktiviteter
 • Bistå i arbeidet med forskingsetikk og handtering av forskningsdata
 • Støtte senterleder med andre koordineringsoppgaver etter behov

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Administrativ koordinator har kontorsjef ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning som sin nærmeste overordnede, og QUINTs senterleder som arbeidsleder.

Stillingen kan pålegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum på bachelornivå, men det er en fordel med utdanning på masternivå, gjerne innen et område som er relevant for forskningen i senteret. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra administrasjon og saksbehandling innenfor universitets- og høgskolesektoren
 • Meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og gjerne erfaring med digital samhandling og nettpublisering

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er en fordel med erfaring fra lignende arbeid fra forskningsaadministrativt arbeid, herunder økonomisk oppfølging og rapportering
 • Koordinatorerfaring vil telle positivt

Det søkes i utgangspunktet etter en person med kvalifikasjoner som rådgiver. For tilsetting som rådgiver kreves omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå innen forskningsadministrasjon.

Ved tilsetting som ev seniorkonsulent vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfaring- og kvalifikasjonsnivå.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er selvstendig, initiativrik, og løsningsorientert. Du må evne å arbeide målrettet og strukturert. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Arbeidsoppgavene er varierte, og den som søker må ha svært god serviceinnstilling, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 504700-594400 (ved tilsetting som rådgiver stillingskode 1434) eller kr 504700-563700 (ved tilsetting som seniorkonsulent stillingskode 1363), avhengig av kompetanse
 • En dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Send søknad