Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Laboratorieingeniør (lab manager) ved NCMM

Søknadsfrist: 02.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Norsk Senter for molekylærmedisin (NCMM) har en ledig stilling som overingeniør (lab manager), SKO 1087. Stillingen er fast og er sentral i driften av NCMMs forskning. Organisatorisk er den tilknyttet senterets administrasjon og kjernefasiliteter. For å kunne støtte forskningen, har senteret laboratorier med meget spesialisert instrumentering som trenger kontinuerlig tilsyn og vedlikehold for å fungere optimalt. Vi ser nå etter en person som kan bistå med administrasjon av laboratorier og utstyr da stillingens innehaver skal pensjonere seg til våren.

Vi oppfordrer høyt motiverte kandidater med god erfaring og som kan arbeide både selvstendig og som del av et team, til å søke. Dette er en unik mulighet for den rette personen til å utvikle seg i et vitenskapelig og dynamisk miljø, og vedkommende som tilbys stillingen vil få muligheten til å være tett involvert i nyskapende forskning.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for innkjøp og koordinering av service på fellesutstyr/ infrastruktur som ventilasjon, avtrekksskap, aircondition, kjølerom, frysere, vannrenseanlegg osv.
 • Rådgivning / assistanse til forskningsgrupper og ledelse ved innkjøp og installasjon av ny instrumentering eller andre fasiliteter.
 • Bistå forskningsgruppene ved behov for service på deres instrumentering.
 • Rådgivning / assistanse til forskningsgruppene ved behov for gass (innkjøp, bruk, transport)
 • Rådgivning / assistanse i kjemikalierutiner (ECO-online, rutiner for oppbevaring, bruk og håndtering av avfall).
 • Ansvar for senterets håndtering av farlig avfall. Oppfølging av forskningsgruppene i forbindelse med håndtering av ordinært og biologisk avfall.
 • Rådgivning og assistanse til NCMMs ledelse i forbindelse med planlegging av virksomhet i Livsvitenskapsbygget.
 • Ansvar for kontakten med Forskningsparken/ OsloTech om infrastruktur og byggesaker.
 • Oppfølging av forskningsgruppene for å sikre orden i fellesarealer og etterlevelse av gjeldende prosedyrer i lab

Kvalifikasjonerskrav

 • Bachelorgrad i molekylærbiologi, biokjemi eller annet relevant felt kreves. En Mastergrad i relevant felt vil bli verdsatt. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Bred erfaring med praktisk lab-arbeid, samt koordinering av lab-virksomhet fra universitets- eller instituttsektoren er nødvendig.
 • Det kreves veldig gode kommunikasjonsegenskaper i både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Søkere med erfaring som lab manager eller prosjekt manager vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

Vi søker en person med følgende egenskaper:

 • Ansvarlig, velorganisert, effektiv og har den nødvendige fleksibiliteten til å jobbe i en service-orientert stilling.
 • Evne til å tilegne seg kunnskap på egenhånd og finne løsninger på nye utfordringer som dukker opp underveis.
 • Kan håndtere flere oppgaver på en gang, og tåle et høyt arbeidstempo.
 • Svært gode samarbeidsegenskaper og høy faglig integritet.
 • Kan kommunisere ulike lab-relevante saker med både vitenskapelig- og teknisk administrative ansatte på en god måte.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Stadig nye utfordringer – ikke en dag er lik
 • Lønn 532 300 – 615 900 i stilling som overingeniør (SKO 1087), avhengig av kvalifikasjoner
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og lånebetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksitid med sommertid fra 15.05 til 14.09 hvert år
 • UiO er en IA-virksomhet

Hvordan søke

Søknaden må inkludere følgende:

 • Søknadsbrev
 • CV med full oversikt over utdanning og arbeidserfaring
 • Evt. vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (fullt navn, forhold til søker samt telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Utenlandske søkere anbefales å legge ved en forklaring på karaktersystemet til universitetet de har studert ved. Vennligst vær oppmerksom på at alle vedlegg må være på norsk eller engelsk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan sendes til:

Søknadstekniske spørsmål kan rettes til HR-rådgiver Nina Modahl

Søk på stillingen