Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent tilknyttet Social and Intergroup Relations Lab(SIRIL)

Søknadsfrist: 22.10.2019

Fagavdeling for metode-, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Psykologisk institutt har ledig stilling som vitenskapelig assistent for en periode på 3 måneder tilknyttet Social and Intergroup Relations Lab (SIRL) ved Fagavdeling for metode-, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi.

Prosjektet er ledet av professor Lotte Thomsen.

Om prosjektet

SIRL-labben driver forskning blant både voksne, barn og spedbarn i skjæringspunktet mellom sosial kognitiv utvikling og sosial-, politisk-, og evolusjonspsykologi. Gruppen samarbeider tett med flere ledende internasjonale forskningsmiljøer i psykologi og statsvitenskap, ved bl.a. Harvard, London School of Economics og Aarhus Universitet.

Samlet sett undersøker SIRL de grunnleggende, medfødte relasjonelle byggesteinene for sosial forståelse-, interaksjon- og motivasjon, og hvordan de former sosiale og politiske holdninger.

Forskningen er del-finansiert av flere eksterne forskningsbevillinger.

For mer informasjon, se: https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/lottetho/ https://harvard.academia.edu/LotteThomsen

Den vitenskapelige assistenten er tiltenkt å bidra med intensiv deltager-rekruttering og testing i babyforskningen.

Kvalifikasjonskrav

  • Fullført og bestått bachelorgrad i psykologi, eller tilsvarende fag, relevante for stillingen.
  • Kandidaten må beherske norsk flytende for å kunne delta i SIRLs forskning med norske barnehagebarn.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Tidligere forskningserfaring med spedbarn og småbarn.
  • Erfaring med SPSS og animasjonsprogrammering.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige evner for et konstruktivt og fleksibelt samarbeid.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
  • Eventuelt publikasjonsliste
  • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen