Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent i medisinsk historie

Søknadsfrist: 16.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for helse og samfunn har ledig 50 % stilling som vitenskapelig assistent for en periode på ett år.

Den som tilsettes vil arbeide tett med førsteamanuensis Anne Kveim Lie ved Avdeling for samfunnsmedisin, Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie. Arbeidet vil primært være knyttet til prosjektene Lifetimes of epidemics og Biomedicalization Inside Out. Det konkrete arbeidet vil bestå i å sette seg inn i prosjektene, gjøre arkivstudier og utføre oral history interviews.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole innenfor historie, idehistorie eller kulturhistorie, men masterstudenter fra andre samfunnsvitenskapelige eller humanistiske utdanninger kan også komme i betraktning. Studenter med utdanning tilsvarende master i helsefagutdanninger kan ogås komme i betraktning dersom de har erfaring fra historiske eller kvalitative prosjekter.
 • Det er ønskelig med erfaring i arkivarbeid og/eller oral history interviews eller intervjuer
 • For tilsetting i SKO 1020 kreves mastergrad eller tilsvarende
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å utføre arbeidet

 • Vedkommende må ha evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ
 • Dokumentert evne til å arbeide selvstendig og effektivt og med gode resultater vil vektlegges
 • God evne til skriftlig og muntlig fremstilling på norsk og engelsk kreves
 • Interesse for å arbeide i et tverrfaglig vitenskapelig miljø

Vi tilbyr

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø.

 • lønn fra kr. 397 100,- til kr. 435 100,- avhengig av kompetanse, i stilling som SKO 1019
 • lønn fra kr. 402 600,- til kr. 456 400,- avhengig av kompetanse, i stilling som SKO 1020
 • tilsetting i 50 % stilling i 12 måneder
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, tlf: +47-22850607, Mobiltelefon+47 45471011, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Marie Cecilie Bakken, tlf: +47 22 85 05 08

Søk stillingen