Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Kvinneklinikken

Søknadsfrist: 26.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig to 10 % stillinger som vitenskapelig assistent (SKO 1020) ved Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin i. Arbeidsplass er Oslo universitetssykehus, Ullevål. Stillingene er ledig omgående.

Ansettelsene som vitenskapelig assistent i 10% stilling gjelder for en periode på 13 måneder med mulighet for forlengelse, forutsatt ny tildeling av midler til e-læring.

Mer om stillingen

Vi søker nå to dyktige leger for utvikling av nye e-lærings-produkter til bruk i undervisningen av medisinerstudenter i Modul 6 innen fagområdet obstetrikk og gynekologi, i samarbeid med prosjektleder Annetine Staff (Professor UiO og Forskningsleder Kvinneklinikken) og prosjektmedarbeider Anne Flem Jacobsen (professor II UIO og overlege ved Kvinneklinikken).

De nye e-læringsressursene skal bidra til bedret klinisk og pasientnær opplæringen av studentene, bl. a. ved at ferdigheter kan gjennomgås på forhånd via web/filminstruksjoner. I tillegg vil informasjonsvideoer fra praktiske prosedyrer utvikles til pasient-kommunikasjons-filmer, samt quiz og testing av studentenes egen læring.

Kvalifikasjonskrav

 • Cand. med og norsk autorisasjon
 • Vi søker leger som kan dokumentere sterke kliniske ferdigheter innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Meget gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er en forutsetning

Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller oppnådd tilsvarende kompetanse. Jf §1-4 i forskrift om ansettelsesvilkår for postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er positiv, selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Liker orden, systematikk og ansvar
 • Ønsker faglige og pedagogiske utfordringer
 • Liker å jobbe med mennesker

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 504 700 til kr 583 900 avhengig av kompetanse, i stilling som vitenskapelig assistent (stillingskode 1020)
 • Et aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Hyggelige kollegaer
 • Stor mulighet for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil ble avholdt intervjuer for de mest aktuelle søkerne.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Åse R. Halfstad, tlf +47-22119881, e-post: [email protected]

Søk stillingen