Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 14.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 midlertidige stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i spesialpedagogikk er ledig ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo.

Stillingen skal inngå i instituttets arbeid med å implementere 3. året av et nytt bachelorprogram. Dette omfatter emnene innen tema lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv samt arbeid relatert til studentenes bacheloroppgave. Informasjon om emnene som inngår finnes på følgende lenker SPED3001, SPED3002, SPED3003, SPED3004. Stillingen omfatter i tillegg veiledning og sensurarbeid til bachelorstudenter samt å opprettholde ISPs kontakt med praksisfeltet. Stillingen er midlertidig med tiltredelse 1.1.2020 og varighet frem til 31.7 2020.

Mer om stillingen

Stillingen er tillagt 75 prosent undervisning, 15 prosent faglig utviklingsarbeid og 10 prosent administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor normal arbeidsplikt og faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor instituttet.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i spesialpedagogikk eller relaterte fagområder
 • God kjennskap til/erfaring fra det norske praksisfeltet innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Erfaring med studentrelatert arbeid som forelesninger, veiledning og sensurarbeid
 • Det er særlig ønskelig med erfaring innen studentarbeid med emnene lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv, samt med arbeid relatert til studentenes bacheloroppgave

Personlige egenskaper

 • Engasjement for det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner og ønske om teamarbeid
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Selvstendighet

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 542 400 til kr 640 200 avhengig av kompetanse i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Et flerfaglig undervisning- og forskningsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen