Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i fransk litteratur

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som universitetslektor 50 % (SKO 1009) i fransk litteratur er ledig ved Institutt for Litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo, i perioden 1.1.2020-31.6.2022.

Den som tilsettes må ha undervisningserfaring fra universitets- eller høyskolenivå (minst på bachelor-nivå, gjerne også på masternivå), og må kunne undervise bredt, bl.a. på emnene FRA 1301 - Fransk litteratur 1 , FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag og FRA1000 - Fransk språkbruk. All undervisning foregår på fransk. Ved behov kan hun eller han også bli bedt om å ta noe masterveiledning. Universitetslektoren skal sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte i fransk bidra til å utvikle undervisningen og studiemiljøet innen feltet. Søkere som kan vise til bred faglig kompetanse innen fransk kan bli prioritert.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan den som blir tilsatt også bli pålagt arbeid utenfor instituttet.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i fransk litteratur
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • generell undervisningserfaring i fransk
 • ev. vitenskapelig produksjon

Vi tilbyr

 • årslønn som universitetslektor kr 464 000 – 552 800 (i 100 % stilling) (avhengig av kompetanse)
 • årslønn som førstelektor kr 532 300 – 615 900 (i 100 % stilling) (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk til førstelektor og dosent på et senere tidspunkt

Søkere som har doktorgrad, blir tilsatt i stilling som førstelektor

Søknaden skal inneholde

 • Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:
 • søknadsbrev
 • CV
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen