Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor (15 %) i klinisk psykologi

Søknadsfrist: 08.12.2019

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt

Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening

Om stillingen

Psykologisk institutt lyser ut en stilling (15 %) som universitetslektor (SKO 1009) i klinisk psykologi.

Stillingen passer godt for deg som ønsker en bi-stilling ved universitetet som et supplement til din hovedstilling ved et helseforetak eller i førstelinja – og for deg som ønsker å bidra til god ferdighetstrening av fremtidige psykologer. Stillingen vil være en del av Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening og ha følgende ansvarsområder:

 • Være veileder på emnet PSYC6310 Praktikum. Dette kurset skal studentene gjennomføre helt i slutten av sin utdanning. Studentene har en klient i behandling 1-2 ganger per uke. Undervisningen har form av klinisk seminar/veiledning i 3-4 timer per uke. Gjennom å handle i en reell klinisk situasjon, kombinert med intensiv veiledning og drøfting, er målet at studenten skal få en personlig forståelse av terapeutiske prosesser.
 • Være sensor på emnet PSYC6310
 • Det kan legges andre undervisningsoppgaver til stillingen hvis du som søker er interessert i og kvalifisert for dette.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Inneha godkjenning som spesialist i klinisk psykologi: fordypning voksen eller nevro, i samsvar med reglementet til Norsk Psykologforening
 • Veiledningserfaring
 • Erfaring med undervisning på universitets-/spesialistnivå
 • Gode samarbeidsevner og erfaring med samhandling
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk flytende

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig psykisk helsevern
 • Erfaring med skikketshetsvurderinger
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Evt. publikasjonsliste

Søknaden må inneholde fullstendige opplysninger om utdanning, arbeidserfaring, kompetanse, administrativ erfaring og eventuell annen kvalifiserende virksomhet.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I vurderingen av søkerne vil det blir lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper for stillingen. Det forutsettes at søkerne behersker norsk, skriftlig og muntlig.

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle søkere kan bli bedt om å holde prøveforelesning eller løse andre relevante oppgaver.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen