Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Midlertidig stilling som dyrepleier (forskningstekniker) ved Avdeling for komparativ medisin

Søknadsfrist: 25.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Avdeling for komparativ medisin har vi ledig en 6 måneders midlertidig stilling som dyrepleier (forskningstekniker) med tiltredelse snarest mulig.

Avdeling for komparativ medisin er en teknisk avansert forsøksdyravdeling på Domus Medica på Gaustad. Avdelingen er ansvarlig for all forsøksdyrsvirksomhet ved Institutt for medisinske basalfag (IMB), og tilbyr forsøksdyrtjenester til hele regionen. Avdelingen skal fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten ved instituttet. Hovedoppgavene til avdelingen er oppstalling, stell og avl av dyr, og teknisk støtte og opplæring i forbindelse med forskningsprosjekter.

Ved Avdeling for komparativ medisin har vi rotter og mus som behøver rene bur, tilsyn og stell. Vi ser etter en arbeidsom og samvittighetsfull medarbeider som kan avlaste våre dyrepleiere med stell og tilsyn av gnagere, samt eventuelt noe teknisk arbeid som prøvetaking og medvirkning til studier. Den vi ansetter må kunne være fleksibel og jobbe på tvers av dyrerommene ut i fra behov.

Arbeidsoppgaver

 • vask og klargjøring av bur, dyrerom og utstyr
 • stell og tilsyn av mus og rotter
 • utføre enkle tekniske prosedyrer, slik som biopsitaking og oppsett av avl
 • oppdatere dyrejournal i vår elektroniske database
 • kommunikasjon og oppfølging med brukere av avdelingen

Opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever bachelorgrad innen dyrepleie eller tilsvarende. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring med forsøksdyr, og gjerne rotter/mus.
 • B-godkjenning i forsøksdyrlære er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk/skandinavisk språk og evne til å gjøre seg forstått på engelsk.
 • Grunnleggende IT-ferdigheter.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi ønsker en person som:

 • er pålitelig og ansvarsbevisst
 • er motivert til å kunne ha en fysisk krevende jobb, med høyt tempo i hverdagen
 • trives med rutinepregede oppgaver, men som kan være fleksibel ved behov
 • har god serviceinnstilling og gode samarbeidsevner
 • etterlever strenge etiske krav og hygiene- og karantenekrav

Vi tilbyr

 • et hyggelig og interessant arbeidsmiljø tilknyttet ledende forskningsmiljøer
 • midlertidig stilling som forskningstekniker, kode 1512, innenfor lønnsspenn NOK 362 800- 414 600 avhengig av kompetanse og erfaring
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV, attester og kontaktinformasjon til referansepersoner
 • ev. dokumentasjon på B-godkjenning i forsøksdyrslære

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det forekommer allergener på arbeidsplassen, og det vil gjennomføres en målrettet helseundersøkelse før oppstart.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

 • Administrasjonssjef Linda T. Helgesen, mobiltelefon: 922 15 890
 • Personalrådgiver Kristine Kleppan Blikra, e-post: [email protected]

Søk på stillingen