Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentombud i vikariat

Søknadsfrist: 22.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Enhet for internrevisjon har ansvaret for den operasjonelle revisjonen ved UiO og arbeider etter de internasjonale standardene fra The Institute of Internal Auditors (IIA). Vårt formål er å fremme og beskytte UiOs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi kan tilby en spennende stilling ved landets ledende utdanningsinstitusjon.

Fra 1.november er det et ledig vikariat som ledende studentombud (seniorrådgiver) hos Studentombudet ved UiO. Tjenesten er også tilgjengelig for studenter ved Norges idrettshøgskole. Det er muligheter for at flere utdanningsinstitusjoner i Oslo og omegn vil inngå i porteføljen til Studentombudet ved UiO.

Studentombud er pålagt ved lov, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-17, og skal være en uavhengig ressurs som har som oppgave å gi studenter råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Arbeidsoppgaver

 • Gi juridisk råd og veiledning til studenter som opplever utfordringer/ problemer knyttet til sin studiehverdag
 • Påse at studenters rettigheter ivaretas og at saksbehandling er forsvarlig i enkeltsaker
 • Bidra til å løse saker og konflikter
 • Gi nødvendig opplærling til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter
 • Rapportere til rektor/ledelse ved å utarbeide årsmelding og rapportere fortløpende om spesielle alvorlige saker
 • Kan på eget initiativ fremme saker for utdanningsinstitusjonenes styrer
 • Ha operativt og faglig ansvar for medarbeider(e) (ledende studentombud)

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole kreves, minimum tilsvarende masternivå, og fortrinnsvis cand.jur./ Master i rettsvitenskap. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Konflikthåndtering/mekling vil være relevant erfaringsbakgrunn
 • God kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • Noe ledererfaring er en fordel
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har høy etisk standard og integritet
 • Det å jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst, samsvarer godt med din personlighet
 • Du har god rolleforståelse og en evne til å opptre uavhengig
 • Du har en tillitsvekkende væremåte
 • Vi ser gjerne at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552 800 og kr 679 000, avhengig av kompetanse
 • 100 % stilling, men med mulighet for justering av stillingsprosent til den enkelte søkers behov
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Tiltredelse etter avtale, fortrinnsvis 1. november.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen