Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Teamleder akademisk skrivesenter

Søknadsfrist: 24.11.2019

Ønsker du å være med å videreutvikle Akademisk skrivesenter ved UiO?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Skrivesenteret er et tverrfaglig tilbud der studenter, stipendiater og ansatte kan utvikle seg som fagskrivere og skriveveiledere. Akademisk skrivesenter ved Universitetet i Oslo er en del av Universitetsbibliotekets virksomhet. Senteret har vært i drift siden januar 2017, og vi ønsker nå å styrke arbeidet i senteret.

Vår skrivepedagogiske modell er inspirert av amerikanske skrivesentre og norsk prosessorientert skriving hvor målet er å støtte fagskriveres utviklingsprosess. Hovedaktiviteten i skrivesenteret er én-til-én-konsultasjoner der studenter som har fått opplæring i skrivepedagogikk (skrivementorer) veileder andre studenter. I tillegg organiserer skrivesenteret en rekke kurs og aktiviteter i samarbeid med universitetets fagansatte, LINK Senter for læring og utdanning og andre enheter ved Universitetsbiblioteket.

Vi søker en person som har erfaring med utvikling av støttetjenester i akademisk skriving for studenter i høyere utdanning. Du vil få ansvaret for daglig drift av vårt skrivesenter, inkludert opplæring og oppfølging av et team med skrivementorer. Du vil bli sentral i å ivareta et lærende fellesskap og vil samarbeide nært med senterets skrivepedagogiske leder.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og videreutvikling av skrivesenterets tjenester
 • Rekruttering, opplæring og oppfølging av skrivementorene
 • Veiledning og undervisning
 • Den som ansettes vil få spesielt ansvar for internasjonale studenter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum masternivå i pedagogiske fag, engelsk eller nordisk språk/språkvitenskap, tekstvitenskap, retorikk, kommunikasjonsfag, faglitterær skriving eller tilsvarende
 • Erfaring med ledelse av team eller prosjekter
 • Erfaring med å veilede fagskrivere
 • God språkforståelse på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Brukerorientert og dokumentert evne til å motivere andre

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Egen skrive- og publiseringserfaring
 • Kompetanse i akademisk engelsk / engelsk som andrespråk (English for Academic Purposes / English as a Second Language)

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig, spennende miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning

Lønn: Tilsettelse som universitetsbibliotekar eller førstebibliotekar. Kandidater med doktorgrad vil bli tilsatt som førstebibliotekar. Universitetsbibliotekar 524 200-631 700, avhengig av kompetanse. Førstebibliotekar 576 100-695 500, avhengig av kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen