Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver økonomi - Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet søker økonom til fast stilling, med arbeidsfelt innen eksternt finansiert aktivitet organisert i prosjekter. Stillingen inngår i avdeling for prosjektøkonomi som består av ca. 14 personer, og har en nær relasjon til underliggende institutter og forskningsmiljøer.

Fakultetet har en ambisjon om relativt betydelig vekst innen ekstern finansiering, og stillingen er viktig for å understøtte dette. Stillingen medfører at du får stor kontaktflate i hele organisasjonen.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • Økonomisk forvaltning av eksternt finansierte prosjekter og forskningssentre, herunder budsjettering, økonomistyring, analyse og rapportering
 • Løpende økonomisk oppfølging av enhetenes prosjektportefølje i forhold til prosjektleder, finansieringskilde og instituttledelse
 • Utarbeide økonomiske analyser, beslutningsgrunnlag og gi bistand i finansieringssøknader
 • Bidra til god kvalitet på økonomisk data og analyser, og delta aktivt til helhetlig forståelse av enhetenes og fakultetets økonomi
 • Være en aktiv pådriver til et godt samarbeid på tvers i økonomiseksjonen

Krav til erfaring/kompetanse

 • Økonomifaglig utdanning, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse vil kunne kompensere utdanningskravet
 • Erfaring fra økonomi, controlling, budsjett, og regnskap med gode, dokumenterbare resultater fra tidligere relevante arbeidsforhold
 • Vi forventer at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, arbeider strukturert og analytisk, og er løsnings- og resultatorientert slik at bruker får gode leveranser
 • God regnskapsforståelse
 • Gode Excel kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren og forskningsprosjekter finansiert gjennom EU, Forskningsrådet eller andre kan være en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, fastsettes innenfor et spenn mellom kr 563 700 og kr 605 500 per år avhengig av erfaring og kompetanse
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse og andre velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Søk stillingen»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

 • Avdelingsleder Marianne Afdal på telefon +47 22 85 64 25

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk stillingen