Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen studieadministrasjon - Institutt for pedagogikk

Søknadsfrist: 27.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk (IPED) ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 teknisk / administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden en ledig stilling som rådgiver i administrasjonen ved Institutt for pedagogikk innen studieadministrasjon.

IPED ønsker å videreutvikle og profesjonalisere arbeidet med våre studieprogram, særlig innen rekruttering, internasjonalisering og kvalitetsarbeid. Vi søker deg som ønsker å bruke dine erfaringer innen studieadministrasjon til å gå inn i nye oppgaver i samarbeid med dyktige og motiverte kolleger. Rådgiver vil samarbeide tett med instituttets ledelse, forelesere og studieadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede masterteamet og bidra selv til at arbeidsoppgaver i den daglige driften blir løst.
 • Sikre at kvalitetssystemet for studier fungerer: dokumentere, følge opp og utvikle.
 • Kvalitetssikring av nettsider på studiesiden.
 • Utvikling av internasjonalisering på studieprogrammene, herunder veiledning og oppfølging av studentutveksling og samarbeid med fagmiljøene og fakultetet om utvikling av utvekslingsavtaler.
 • Ansvar for utvikling av og praktisk arbeid med rekruttering og omdømmebygging for studier.
 • Ulike utredningsoppgaver knyttet til arbeid med studiene.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelor.
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mester oppgaver på det aktuelle nivået.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne (muntlig og skriftlig)på norsk og engelsk.
 • God digital kompetanse

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Søkere med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren, vil bli foretrukket.
 • Søkere med utdanning innen pedagogikk eller samfunnsfag/humaniora.
 • Erfaring fra arbeid med tiltak innen rekruttering og markedsføring av studier.
 • Erfaring med å arbeide med analyseverktøy og statistisk materiale.

Personlige egenskaper

En person som

 • Trives med å omgås andre og har gode kommunikasjonsevner.
 • Er analytisk og systematisk og kan arbeide strukturert og selvstendig.
 • Er utviklingsorientert, initiativrik og utholdende.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 300 og kr 605 500, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen