Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Studieseksjonen

Søknadsfrist: 21.10.2019

Vil du bidra til god studentrekruttering ved UV-fakultetet?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Fakultetssekretariatet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har ledig en fast stilling som rådgiver (SKO 1434). Stillingen er knyttet til Studieseksjonen. Studieseksjonen har omtrent 8 årsverk, som spenner over mange ulike oppgaver innenfor studieadministrasjon og annet studentrettet arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Studentrekruttering/markedsføring av studier
 • Koordinere prosjekter knyttet til rekrutteringsarbeidet (som skolebesøksordning, veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige studenter samt arbeid med filmproduksjon)
 • Koordinere arrangementer som f.eks Åpen dag ved UV
 • Deltakelse i nettverk/utvalg relevant for arbeidsoppgavene

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God generell kompetanse innen IKT

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Søkere med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren, vil bli foretrukket.
 • Erfaring med studentrekruttering og koordineringserfaring er særlig viktig.
 • Grunnleggende forståelse av budsjettarbeid, samt god kompetanse i Excel, for å holde oversikt over budsjett og ansatte i prosjektene

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Ha evnen til å holde hodet kaldt i en travel hverdag
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 300 og kr 605 500, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen