Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen helsepsykologi

Søknadsfrist: 03.12.2019

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt

Fagavdeling for Helse-, Utviklings-, og Personlighetspsykologi

Om stillingen

Fagavdeling for Helse-, utviklings,- og personlighetspsykologi har ledig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen helsepsykologi.

Postdoktoren vil jobbe som medleder av forskningsgruppen The Mind-Body Lab sammen med Professor Silje Endresen Reme ved Psykologisk Institutt.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid.

Det forutsettes at kandidater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for forskningsgruppen (psykologi og nærliggende fagområder)
 • For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • Det kreves at kandidaten er godkjent psykologspesialist innen relevant klinisk spesialisering (f.eks klinisk samfunns- og allmennpsykologi)
 • Det kreves at kandidaten har mottat minimum en tildeling fra et Nordisk forskningsfond
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til og erfaring med Relasjonell Rammeteori
 • Kjennskap til og erfaring med Acceptance and Commitment Therapy
 • Erfaring med kliniske forskningsprosjekter
 • Interesse for psykofysiologi
 • Erfaring med doktorgradsveiledning

Personlige egenskaper

 • Kreativ problemløser
 • Gode analytiske evner
 • Interesse og entusiasme for klinisk helsepsykologi

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • 3 faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Prosjektplan for postdoktorperioden (4-5 sider)
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen