Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat (Institutt for helse og samfunn)

Søknadsfrist: 30.06.19

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017). Tilsettingen gjelder for en periode på tre år og prosjektet forventes ferdigstilt innenfor denne perioden. Det er ønskelig med oppstart fra 1. september 2019.

Doktorgradsprosjektet finansieres av Norges forskningsråds bevilgning til prosjektet «Modernizing the GP scheme: towards sustainable health policy». Doktorgradsprosjektet er i hovedsak knyttet til en arbeidspakke om økonomiske insentiver. Doktorgradsstipendiaten vil delta aktivt i utforming- og gjennomføring av eksperimenter, samt tilrettelegging og analyse av data. Arbeidet skal resultere i tre vitenskapelige artikler.

Stipendiaten er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet med sikte på graden ph.d. Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du her:

https://www.med.uio.no/forskning/phd/index.html

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

For mer informasjon om doktorgradsprogrammet, se her

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

 • Fullført og bestått mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) i samfunnsøkonomi, helseledelse og helseøkonomi eller andre fagkombinasjoner som er aktuelle for forskningen som stillingen innebærer. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • Det kreves meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk og norsk

Ved rangering av søkere blir det foruten karakterer og andre formelle kvalifikasjoner lagt vekt på:

 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Dokumentert erfaring med anvendelse av data
 • Kompetanse i kvantitative metoder og god kjennskap til aktuelle programpakker, som for eksempel STATA.
 • Dokumentert evne til å arbeide selvstendig og effektivt

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet

 • Stor arbeidskapasitet
 • nøyaktighet
 • pålitelighet
 • høy motivasjon
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 479.600 til kr. 542.400 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • et hyggelig og stimulerende forskningsmiljø med betydelig grad av internasjonalt samarbeid
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og eventuelle attester
 • Liste over aktuelle publikasjoner samt inntil tre publikasjoner som søkeren vil skal vurderes spesielt
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tittel, e-post og telefon, relasjon til søker

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “ Søk stillingen ”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor Oddvar Kaarbøe, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om registrering av søknad), tlf: +47 22850507

Søk stillingen