Stilling:

Avdelingsdirektør i Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill

Søknadsfrist 20.09.2018

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Vi søker etter en ny leder som vil få et spesielt ansvar for utviklingen i de norske forskningsinstituttene på vegne av Forskningsrådet. Du vil lede arbeidet med å videreutvikle en effektiv og målrettet instituttpolitikk, og med å peke ut retningen for de ulike senterordningene vi har ansvaret for.

Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill har et spesielt ansvar for den norske instituttsektoren. Noe av det viktigste vi gjør, er å forvalte den statlige basisfinansieringen av instituttene og å gi råd til regjeringen i instituttpolitiske saker. Avdelingen har ansvar for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og koordinerer utviklingen av alle senterordningene i Forskningsrådet. I tillegg har avdelingen ansvaret for Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d.-ordningene.

Som avdelingsdirektør leder du tolv kompetente medarbeidere og har ansvar for et årlig FoU-budsjett på i overkant av 1,7 milliarder kroner. Du blir en av fem avdelingsdirektører i lederteamet i Område for vitenskap og forskningssystemet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede og utvikle ansvarsområdet og avdelingen, og være med på å videreutvikle Forskningsrådet som organisasjon
 • ha tett dialog med ledelsen i alle instituttene som mottar statlig basisfinansiering og med de finansierende departementene
 • forvalte og utvikle gode og effektive prosesser for tildeling og oppfølging av FoU-finansieringene
 • jobbe kontinuerlig med å styrke samspillet mellom aktørene i forskningssystemet, privat og øvrig offentlig sektor.

Vi søker deg som

 • har høyere relevant utdanning, helst doktorgrad
 • har erfaring og interesse for forskningspolitiske spørsmål og gode kunnskaper om instituttsektoren
 • har ideer om hvordan vi kan koble akademia og arbeidsliv enda bedre enn i dag
 • er en leder som inspirerer medarbeiderne dine, som får til en helhetlig utvikling og som er god til å skape resultater
 • har sterke strategiske og analytiske evner
 • kommuniserer godt og har evne til konstruktiv samhandling både internt og eksternt
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en lederstilling i et godt arbeidsmiljø med hyggelige og kunnskapsrike kolleger
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker også å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidslivordningen.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du områdedirektør Anders Hanneborg mobil 93 05 93 04 eller går inn på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen