LEDIG STILLING VED NUPI

Vitenskapelig assistent – forskergruppen for sikkerhet og forsvar

Søknadsfrist: 31.01.2021

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. Vi kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør.


Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

NUPI søker en vitenskapelig assistent i 50% stilling for en periode på 12 måneder med oppstart fra 1. mars

Stillingen er knyttet til forskergruppen for sikkerhet og forsvar, og vil ha en spesiell rolle i Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. I tillegg til terrorisme dekker gruppen vestlig sikkerhets- og forsvarspolitikk, cybersikkerhet, hybrid krigføring mv.

Arbeidet vil omfatte administrativ/praktisk assistanse, inkludert søknadsskriving og oppdatering av Konsortiets nettside, samt faglig forskningsassistanse (datainnsamling, litteraturgjennomgang, etc.). Kandidaten vil også bli bedt om å bidra til å utvikle relevante artikkel- og rapportmanuskripter, samt bidra til å utvikle NUPIs forskningsmiljø på kontraterror. Noe av arbeidet vil også være knyttet til gruppens øvrige forskningsprosjekt. Det kan også være mulighet for en høyere stillingsprosent i perioder knyttet til andre oppgaver

Kandidaten vil delta i NUPIs daglige arbeid, få en arbeidsplass i kontorlandskap og ha tilgang til NUPIs fasiliteter. Vi ser etter kandidater som har skrevet Bachelor- eller Masteroppgave på gruppens tematikk, og som har en genuin interesse for kontraterror og gruppens temaområder for øvrig. Ferdigstilt Mastergrad og noe administrativ erfaring er krav. Kandidater må beherske norsk, men også ha gode skrive- og taleferdig­heter i engelsk.

Gode karakterer, samt ryddighet og gode evner innenfor tekstbehandling, struktur og samarbeid er viktige egenskaper.

Stillingen lønnes som 1020-Vitenskapelig assistent i Ltr. 52, kr.466.500 pr. år (i 100% stilling)

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Konsortiets daglige leder seniorforsker Rita Augestad Knudsen (tlf. 2299 4000, r[email protected]) kan kontaktes for nærmere informasjon om stillingen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via «Søk stillingen», innen 31. januar 2021. Husk å legge ved CV med vitnemål og karakterutskrift. Alle søkere bes oppgi inntil tre referansepersoner.

Søknaden innleveres elektronisk og skal inneholde

  • Søknadsbrev med beskrivelse av kvalifikasjoner og motivasjon for hvorfor du ønsker å søke denne stillingen (maks. 300 ord)
  • CV
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS