LEDIG STILLING VED NUPI

Masterstudenter

Søknadsfrist: 05.11.2021

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. Vi kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør.


Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Om stillingen

NUPI ønsker å rekruttere studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er relevante for NUPIs forskningsområder.

Vi oppfordrer spesielt til søknader fra studenter som tenker å skrive om ett av følgende tema:

 • FN og Sikkerhetsrådet (gjerne i lys av småstaters rolle; fredsoperasjoner; digitalisering og teknologi; klima; osv.)
 • Internasjonal klimapolitikk
 • Global orden, diplomati og norsk utenrikspolitikk
 • Russland, Kina og andre asiatiske stormakter, og deres rolle regionalt og globalt
 • Skatt og sårbare stater
 • Internasjonal handel og sanksjonsregimer (med vekt på samfunnsøkonomi)
 • Fred- og konfliktstudier - og rollen til media/ny teknologi, religion, mm.
 • Bistands- og utviklingspolitikk, inkludert private aktørers rolle i utviklingsarbeid

Tematikk knyttet til andre av NUPIs forskningsfelt kan også være aktuelt. I utgangspunktet ønsker vi å rekruttere tre til fire studenter.

Vi søker

Vi søker kandidater med relevant faglig bakgrunn fra samfunnsfag, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

Vi tilbyr

Planlagt oppstart er i januar 2022 og de kandidatene som blir valgt ut får lønn i 5-6 måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6220,- pr måned). Kandidatene får tilgang til en arbeidsplass på NUPI og forventes å delta i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet.

Les også: Lurer du på hvordan det er å være masterstudent på NUPI? Henriette forteller her.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger – ta kontakt med gruppeleder Kristin Fjæstad, (e-post [email protected]) eller HR-rådgiver Elin O. Demiraslan (e-post [email protected]).

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «Søk stillingen».

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
 • CV
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 5. november 2021

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS