Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er det ledig stilling 

EU-rådgiver - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Søknadsfrist: 22.10.2023

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden.

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap.


Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 2000 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Om stillingen

Forskningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har ledig en fast 100 % stilling som EU-rådgiver. Som ansatt i forskningsseksjonen vil du være en del av et miljø som støtter opp om fakultetets fremragende og banebrytende forskning og innovasjonsaktivitet. Seksjonen som består av 14 medarbeidere, har et sammensveiset og inkluderende miljø og jobber tett og tverrfaglig for å oppnå målene våre. Du vil i stillingen som EU-rådgiver være del av teamet for søknadshjelp og jobbe tett med fakultetets andre forskningsrådgivere. Hovedarbeidsområdet for din stilling er støtte til utvikling av EU-søknader. I din rolle vil du ha mulighet til å være med på å forme fakultetets forskning og innovasjonssatsinger.

Din nærmeste leder er seksjonssjef og oppstart ønskes så snart som mulig.

Verdt å merke seg

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte til søknadsutvikling for Horisont Europa-virkemidler: bistå i alle stadier av søknadsprosessen, fra å identifisere relevante utlysninger, rådgi forskere om krav og føringer i utlysningene, gjennomgå søknader (inkludert rådgivning om strukturering og presentasjon av innhold), koordinere interne og eksterne partnere som er involvert i søknaden, fylle ut elektroniske skjemaer og eventuell annen administrativ støttedokumentasjon som kreves for søknaden.
 • Delta i MH/Helse Midt-Norges Søknadshjelpen (som er forankret i fakultetets forskningsseksjon), herunder bidra til Søknadshjelpen sin kursportefølje (for eksempel søknadsutvikling eller informasjonskurs for ulike EU-virkemidler), holde deg oppdatert på og formidle informasjon om nasjonale og internasjonale utlysninger av forskningsmidler, og ved behov, gi støtte i søknadsutviklingsfasen for andre internasjonale eller nasjonale finansieringsordninger.
 • Samarbeide med prosjektøkonomene i teamet for søknadshjelp om utvikling av søknadsbudsjettene, samt NTNUs EU-støtte sentralt og på de andre fakultetene.
 • Bistå med inngåelse av kontrakter/avtaler for finansierte Horisont Europa-prosjekter (Grant Preparation Phase og Consortium Agreement).
 • Fasilitetere rapportering for tildelte ERC.
 • Bistå fakultetsledelsen i forskningspolitiske saker, særlig EU og ekstern finansiering.
 • Delta i utvikling av prosesser og rutiner med fokus på eksternfinansiert forskningsaktivitet.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • God kjennskap til Horisont Europa virkemidler 
 • Relevant erfaring med utvikling av eksternfinansierte søknader og/eller som prosjektleder/-administrativ koordinator for større eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • God kjennskap til European Research Council, Marie Skłodowska Curie Actions og/eller Klynge Helse av Horisont Europa
 • Erfaring med nasjonale virkemidler
 • Erfaring fra forskningsadministrasjon og/eller Universitets- og høgskolesektoren
 • ph.d.-utdanning og/eller utdanning på masternivå
 • Erfaring med undervisning og/eller kursarrangement

Personlige egenskaper 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse og forståelse for søknadsstøtte og -skriving og prosesskoordinering
 • Proaktiv, systematisk og har god gjennomføringsevne, inkludert å organisere og prioritere egen arbeidsmengde for å overholde tidsfrister
 • Fleksibel og løsningsorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

I stillingen som rådgiver kode 1434/seniorrådgiver kode 1364 vil du normalt lønnes ut i fra av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanse

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

 Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Leder for Forskningsseksjonen Solrun Johanne Valen, tlf. 95263054, e-post solrun.j.valen@ntnu.no

 Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR Rådgiver Sissel Sollien, e-post: sissel.sollien@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

Søknadsfrist: 22.10.2023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS