Ledig stilling ved Norsk Romsenter (NRS)

Seniorrådgiver - romovervåking

Søknadsfrist: 20.01.2020

Innenfor aktivitetsområdet nasjonal rominfrastruktur søker vi en seniorrådgiver som skal jobbe med romovervåking (Space Situational Awareness).

Sentrale oppgaver vil være

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.


Norsk Romsenter samarbeider med brukeretater og departementer om utnyttelse av mikrosatellitter for å dekke nasjonale brukerbehov som ikke blir dekket ved deltagelse i internasjonale programmer. Norsk Romsenter samarbeider også med etater og departementer for å støtte opp under utnyttelse av satellittdata i Norges engasjement på områder som klima, hav og miljø.

 • Definere, lede og følge opp studier, utviklingskontrakter, anskaffelser og driftskontrakter med norske private og statlige aktører innen romovervåkning
 • Støtte prosjekter for utvikling av nasjonal rominfrastruktur, fra brukerbehov- og konseptfase til anskaffelse og igangsettelse av drift
 • Bidra til norsk næringsutvikling relatert til romovervåking og norsk rominfrastruktur
 • Representere Norge som delegat i ESAs romovervåknings program
 • Saksbehandler for nasjonale følgemidler
 • Promotere internasjonalt samarbeid og følge opp bilaterale avtaler
 • Systemtekniske analyser relatert til bakke- og rombaserte systemer for overvåkning

Utdanning og erfaring

 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå
 • Dokumentert kompetanse på romteknologi, herunder satellitt- og bakkesystemer relevante innen romovervåking
 • Erfaring fra teknisk prosjektledelse, satellittprosjekter og internasjonalt arbeid innen romsektoren vil bli vektlagt
 • Kjennskap til romovervåking og fagkompetanse innen ett eller flere nærliggende fagområder vil være en fordel (banemekanikk, identifisering og posisjonsbestemmelse av romobjekter, radarteknikk, prosessering av satellitt-data, IT el.)

Personlig egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres opp til HEMMELIG.

Norsk Romsenter kan tilby:

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Norsk Romsenter er en IA-bedrift.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 750.000 – 900.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsdirektør Jon Harr på tlf 90 64 16 65 eller
 • Personalansvarlig Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082

Søknadsfrist 20. januar 2020.

Webcruiter-ID: 4172801241

Søk på stillingen