Ledig stilling ved Norsk Romsenter (NRS)

Seniorrådgiver - rominfrastruktur

Søknadsfrist: 20.01.2020

Vi søker en seniorrådgiver som skal jobbe med norsk rominfrastruktur.

Sentrale oppgaver vil være:

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.


Norsk Romsenter samarbeider med brukeretater og departementer om utnyttelse av mikrosatellitter for å dekke nasjonale brukerbehov som ikke blir dekket ved deltagelse i internasjonale programmer. Norsk Romsenter samarbeider også med etater og departementer for å støtte opp under utnyttelse av satellittdata i Norges engasjement på områder som klima, hav og miljø.

 • Lede, koordinere og følge opp utviklingen av nasjonale rominfrastrukturprosjekter, med hovedvekt på nasjonale mikrosatellitter, fra brukerbehov- og konseptfasen til anskaffelse og igangsettelse av drift
 • Utarbeidelse av anbud og kontrakter med leverandører
 • Bidra til norsk næringsutvikling relatert til norsk rominfrastruktur
 • Saksbehandler for NRS følgemidler
 • Promotere internasjonalt samarbeid med norsk rominfrastruktur som verktøy
 • Bidra i arbeidet inn mot situasjonsforståelse i rommet (Space Situational Awareness) og sikkerhet og sårbarhet knyttet til nasjonal rominfrastruktur
 • Oppfølging av drift av nasjonale satellittsystemer
 • Systemtekniske analyser

Utdanning og erfaring

 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå
 • Dokumentert kompetanse på prosjektledelse, romteknologi og satellittsystemer, inkludert erfaring fra systemtekniske studier og analyser på mikrosatellitter
 • Erfaring fra prosjektledelse og system management på mikrosatellitter, norsk romvirksomhet, offentlige anskaffelser og internasjonalt arbeid innen romsektoren vil bli vektlagt

Personlig egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres opp til HEMMELIG.

Norsk Romsenter kan tilby:

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Norsk Romsenter er en IA-bedrift.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 650.000 – 750.000.- avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsdirektør Jon Harr på tlf 90 64 16 65 eller
 • Personalansvarlig Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082

Webcruiter-ID: 4173465429

Søknadsfrist 20. januar 2020.

Søk på stillingen