LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (NMH)

Postdoktor i utøvende / skapende virksomhet i musikk

Søknadsfrist: 01.08.2024

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 800 studenter og 235 årsverk. Les mer på www.nmh.no 

Om stillingen

Stillingens omfang, fagområde og innhold

Stillingen er en 100 prosent åremålsstilling for en periode på 3 år fra 1. november 2024.

Stillingens fagområde er utøvende og/eller skapende virksomhet i musikk, men med mulighet for tverrfaglighet innenfor det skisserte prosjektet.

Stillingen vil være knyttet til Norges musikkhøgskoles senter for kunstnerisk utviklingsarbeid og oppføringspraksis, NordART, og den som ansettes, forventes å bidra til arbeidet ved senteret og til utvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid innen utøvende/skapende praksiser i musikk ved Norges musikkhøgskole.

Stillingens innhold omfatter eget kunstnerisk utviklingsarbeid i henhold til innsendt prosjektbeskrivelse samt noe administrasjon og faglig koordinering knyttet til NordART. Det forventes at prosjektet kan bidra til eksisterende aktivitet i fagmiljøene ved NMH og til å styrke høgskolens strategiske satsinger innen FoU-området. Stillingen kan også bli tillagt noe undervisning og veiledning.

Bakgrunn for stillingen

Kunstnerisk utviklingsarbeid er i rivende utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, og er i økende grad premissleverandør for høyere utdanning innenfor kunstfag, på alle nivåer. I 2023 ble finansieringsordningene som lå under Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) nedlagt, og ansvaret for å sørge for områdets videreutvikling og å skape meritteringsmuligheter innenfor dette i etterkant av avlagt ph.d.-grad ble overlatt til den enkelte institusjon. Norges musikkhøgskole har et nasjonalt ansvar for å bygge kompetanse innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende virksomhet i musikk, og den utlyste stillingen vil utgjøre en viktig del av dette arbeidet.

Kvalifikasjoner

For ansettelse kreves doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og/eller skapende virksomhet i musikk. For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen blir godkjent.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet samt dens relevans for utvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH, nasjonalt og internasjonalt
 • Prosjektets kunstneriske ambisjoner
 • Søkernes kunstneriske virke og tidligere produksjon, samt tilknytning til relevante nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle og spre kunnskap

Om søknaden

Søknaden sendes elektronisk og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Oversikt over kunstnerisk produksjon
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan (maks. 10 sider). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden
 • Eventuelle andre faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søkernes kvalifikasjoner vil bli vurdert av en bedømmelseskomite. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som postdoktor i stillingskode 1352 med startlønn mellom 604 900 og 657 300 kroner (lønnstrinn 62-67). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Generelt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Leder av NordART, Ellen Ugelvik, telefon 99 70 87 84, epost ellen.k.ugelvik@nmh.no eller 
 • Viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Sidsel Karlsen, telefon 47 66 39 70, epost sidsel.karlsen@nmh.no

Søknadsfrist

Søknad sendes elektronisk senest 1. august 2024 (CET).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS