Ledig stilling ved Forskningsrådet

Rådgiver / seniorrådgiver ved JPI Oceans - sekretariatet i Brussel

Søknadsfrist: 06.02.2020

Har du lyst på nye utfordringer og jobbe internasjonalt for en periode?

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver til midlertidig stilling i første omgang inntil 2 år. Vi ser etter deg som er selvstendig, målrettet og effektiv og har god rolleforståelse. Du må trives med å jobbe i et multikulturelt og internasjonalt miljø.

Du vil inngå i JPI Oceans sekretariatet og vil ha arbeidssted i Brussel.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

JPI – Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) er den største felles europeiske satsingen for koordinerende og integrerende marin og maritim forskning og utvikling (FoU) i Europa med eget sekretariat i Brussel. I denne stillingen vil du jobbe med ulike faglige problemstillinger om havet, i et internasjonalt samarbeid. Hovedtyngden av stillingens oppgaver vil være å følge opp europeiske partnerskap som JPI Oceans er involvert i, bl.a. ERA-net Cofund på marin bioøkonomi BlueBio, som Forskningsrådet leder. I tillegg vil det være andre oppgaver knyttet til JPI-Oceans.

Stillingen inngår i Avdeling for internasjonalisering, og er knyttet tett opp mot Hav og polar avdelingen som har det faglige ansvaret for JPI Oceans og ansvaret for ERA-Net BlueBio.

Du vil blir utplassert fra Forskningsrådet til JPI Oceans-sekretariatet og arbeidssted vil være Brussel.

Hovedarbeidsoppgaver

 • prosjektoppfølging
 • koordinering av de ulike arbeidspakkene og følge opp partnerne
 • rapportering til EU-kommisjonen
 • trategiutvikling
 • Arrangementer, seminarer
 • Generell sekretariatsoppgaver

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker deg som

 • har relevant utdanning minimum på masternivå
 • god kjennskap til biomarine/hav/bioøkonomiske problemstillinger
 • har relevant erfaring fra forskning/forskningsadministrasjon, næring og/eller forvaltning
 • med fordel har kjennskap til forskningssystemet og erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • har svært god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • behersker elektroniske arbeidsverktøy meget godt

Vi tilbyr deg

 • en selvstendig stilling med mulighet til å påvirke utviklingen av rollen din
 • muligheten til å jobbe team og samarbeide på tvers av organisasjoner og land
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdeling for internasjonalisering koordinerer Rådets internasjonale virksomhet mot Det europeiske forskningsområdet (ERA), EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020) og andre typer bilateralt og multilateralt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Evind Hovden, mobil 97758986, eller
 • Avdelingsdirektør Christina I.M. Abildgaard, mobil 93209901

For ytterligere informasjon, se www.forskningsradet.no/JPI og https://bluebioeconomy.eu/, samt nettnyheten https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/norsk-suksess-i-marin-biookonomi—lover-godt-for-horisont-europa/

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Christina I.M. Abildgaard (Avdelingsdirektør), +47 932 09 901
 • Eivind Hovden (Avdelingsdirektør), +47 977 58 986