Ledig stilling ved Forskningsrådet

Rådgiver / seniorrådgiver i Avdeling for hav og polar

Søknadsfrist: 23.01.2020

SVi trenger en ny rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for hav og polar. Denne stillingen passer perfekt for deg som er opptatt av, og har erfaring fra, polarforskning. Vi ønsker oss en faglig sterk medarbeider som også kjenner til hvordan forskningsresultater fra feltet faktisk kommer til anvendelse i samfunnet.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Avdelingen vår har ansvaret for å styrke og samordne Forskningsrådets innsats innenfor hav- og polarforskningen. Vi har hovedansvaret for Forskningsrådets investeringer i polarforskningen. Innenfor vårt felt, har vi også ansvaret for forskningspolitisk og strategisk rådgivning overfor norske myndigheter. I tillegg har vi ansvar for det internasjonale samarbeidet om forskning i Arktis og Antarktis og Svalbard Science Forum (SSF).

Polarforskning er et område som har høy politisk interesse og hvor Norge har store ambisjoner. Nå trenger vi deg på laget for å bli enda bedre! Hos oss blir du en del av avdelingens polarteam og tett koblet til den internasjonale aktiviteten vår.

Avdelingen har også ansvaret for forskning på utvikling av bærekraftige havnæringer. Dette inkluderer havbruk, fiskeri og forskning på marine økosystemer og ressurser for å bidra til en god havforvaltning og et godt havmiljø.

Hovedarbeidsoppgaver

 • planlegging av forskningsaktiviteter
 • søknadsbehandling, prosjektoppfølging og porteføljeanalyser
 • utredninger og rapportering
 • strategiarbeid og rådgivning
 • sørge for bred kontakt mot forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter
 • sikre god koordinering mot tilsvarende nasjonale og internasjonale satsinger

Vi søker deg som

 • har relevant høyere akademisk utdanning på minimum masternivå
 • har relevant erfaring fra forskning, offentlig forvaltning og/eller næringsliv
 • er analytisk og har strategiske evner
 • har god kjennskap til polare problemstillinger og aktører nasjonalt og internasjonalt
 • er god til å samarbeide, inspirerer andre og skaper resultater
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er selvstendig, målrettet og konstruktiv. Du må være fleksibel og kunne jobbe i team.

Vi tilbyr deg

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • dyktige og hyggelige kolleger
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • et sosialt miljø med blant annet idrettslag, kunstforum og bedriftshytte
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Christina Abildgaard på mobil 932 09 901 eller
 • Spesialrådgiver Kirsten Broch Mathisen på mobil 932 10 109, eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Christina I.M. Abildgaard (Avdelingsdirektør), +47 932 09 901
 • Kirsten Broch Mathisen (Spesialrådgiver), +47 932 10 109