Ledig stilling ved Forskningsrådet

Seniorrådgiver / spesialrådgiver i Avdeling for hav og polar

Søknadsfrist: 06.10.2019

Det er behov for en seniorrådgiver/spesialrådgiver i Avdeling for hav og polar. Vi ser etter deg som er opptatt av polarforskning, og av hvordan resultatene fra forskningen kommer til nytte for samfunnet. Polarforskning er et område som har høy politisk interesse, og Norge har store ambisjoner innenfor feltet.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Avdelingen har ansvaret for å styrke og samordne Forskningsrådets innsats innenfor hav og polarforsking. Det betyr blant annet ansvar for finansiering av polarforskning, betydelig forskningspolitisk og strategisk rådgivning ovenfor norske myndigheter og stimulering til mer internasjonalt samarbeid. Ansvaret for Svalbard Science Forum (SSF) ligger også til avdelingen.

På havfeltet har avdelingen ansvaret for forskning for utvikling av bærekraftige havnæringer som inkluderer havbruk, fiskeri og forskning om marine økosystemer og ressurser for å bidra til god havforvaltning og godt havmiljø.

Avdelingen har mye godt samarbeid med styresmakter og forskingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Rådgiveren vi søker vil bli en viktig strateg og forskningspolitisk rådgiver og vil kunne ta en ledende rolle i koordineringen av polarforskningen i Forskningsrådet. Rådgiveren vil også kunne lede og delta i andre prosjekter og prosesser i Forskningsrådet, så her er det gode muligheter for å utvikle seg i jobben.

Hovedarbeidsoppgaver

 • strategiutvikling og rådgivning
 • kontakt og nettverksbygging mot forskningsmiljøer, relevante departementer, myndighetsorganer og næringsliv
 • planlegge forskningsaktiviteter
 • søknadsbehandling, prosjektoppfølging og analyse
 • representere Forskningsrådet i internasjonale fora, i tillegg til å sikre god koordinering mot tilsvarende nasjonale og internasjonale satsinger
 • bidra til effektive arbeidsprosesser og samarbeid på tvers i Forskningsrådet

Vi søker deg som

 • har marinfaglig kompetanse eller annen relevant høyere akademisk utdanning på minimum masternivå
 • har relevant erfaring fra forskning, offentlig forvaltning eller næringsliv
 • har god kjennskap til polare problemstillinger og aktører nasjonalt og internasjonalt
 • er analytisk og har strategiske evner
 • har lederegenskaper og evne til helhetstenking
 • er god til å samarbeide, inspirere andre og skape resultater
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er selvstendig, målrettet og konstruktiv. Du må være fleksibel og også kunne jobbe godt i team.

Vi tilbyr deg

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • dyktige og hyggelige kolleger
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • et sosialt miljø med blant annet idrettslag, kunstforum og bedriftshytte
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Christina Abildgaard mobil 932 09 901 eller
 • Spesialrådgiver Christine Daae Olseng på mobil 911 51 623

Mer informasjon om Forskningsrådet finner du på våre nettsider www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Christina I.M. Abildgaard (Avdelingsdirektør), +4793209901
 • Christine Daae Olseng (Spesialrådgiver), +4791151623