Ledig stilling ved Forskningsrådet

Rådgiver / seniorrådgiver i Avdeling for velferd og utdanning

Søknadsfrist: 10.11.2019

Utdanning og kompetanse er nøkkelen til samfunnets velstands- og velferdsutvikling. Vi søker deg som kan styrke vår rådgivnings- og analysevirksomhet innenfor disse fagfeltene.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Stillingen er fast, og er plassert i utdanningsteamet vårt i Avdeling for velferd og utdanning. Hos oss vil du få et fagansvar knyttet primært til utdannings- og kompetanseområdet, og vi forventer og ønsker at du skal være en pådriver for mobilisering og videreutvikling av disse fagområdene. Du vil bli innplassert som rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjonene dine.

Hovedarbeidsoppgaver

 • utvikling av avdelingens ansvarsområder knyttet til utdanning, kompetanse og læring i arbeidslivet
 • utvikling og drift av programmer og særskilte satsinger
 • delta i arbeidet med å lyse ut forskningsmidler, behandle søknader og følge opp prosjekter
 • delta i porteføljeanalyser og strategisk utvikling av porteføljen innenfor utdanning og kompetanse
 • kontakt med forskningsmiljøer, oppdragsgivere og ulike aktører på fagfeltet

Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum master nivå, primært innenfor samfunnsvitenskap, gjerne med vekt på kvantitative metoder og analyser
 • erfaring fra offentlig forvaltning, forskning, frivillig sektor eller næringsliv
 • gode IKT-kunnskaper og evne til å lære seg nye systemer
 • kjennskap til og interesse for det norske forsknings- og innovasjonssystemet
 • interesse for analyse- og utviklingsarbeid, brukerinvolvering og innovasjon
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • spennende arbeidsoppgaver med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • stimulerende fagmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • luftige og fine lokaler ved sentralt knutepunkt på Lysaker
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Avdeling for velferd og utdanning består av 15 engasjerte medarbeidere og forvalter viktige tematiske og strukturelle virkemidler med høy politisk og samfunnsinteresse.

Avdelingen dekker temaene utdanning og kompetanse, velferd, arbeidsliv, migrasjonsforskning, i tillegg til kjønnsbalanse i akademia og samisk forskning.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, mobil 995 20 487 eller
 • Teamleder Hilde Rønning, mobil 975 67 054, eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Gunnlaug Daugstad (Avdelingsdirektør), +47 995 20 487
 • Hilde Rønning (Seniorrådgiver), +47 975 67 054