Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Bistillinger som universitetslektor II i allmennmedisin, tilknyttet Bodø

Søknadsfrist: 23.02.2020

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin er det 2 ledige bistillinger som universitetslektor II i allmennmedisin, tilknyttet Bodø.

Stillingene er tilknyttet profesjonsstudiet i medisin, der Bodø er ett av flere campus som gir undervisning til medisinerstudentene. I likhet med Tromsø, består studiet av undervisning på allmennlegekontor, og campus Bodø har avtaler med allmennleger i Nordlandsregionen.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stillingens arbeidsområde

Undervisningen i allmennmedisin i 6. studieår består av klinisk undervisning med pasienter i form av veiledet praksis ved allmenlegekontor samt undervisning i allmennmedisin og samfunnsmedisin ved seminarer, forelesninger og integrerte klinikker.

Praksistjeneste forutsettes gitt på fastlegekontor i Bodø eller i dagpendleravstand til Bodø, og det forventes at den som gir slik undervisning kan gjøre dette i sin egen fastlegepraksis. Øvrig undervisning finner i hovedsak sted i lokaler på Nordlandssykehuset eller studenthuset, men kan også måtte delta andre undervisningsteder innen rimelig reiseavstand.

Oppgavene for de kliniske lektorene i allmennmedisin omfatter i hovedsak veiledet praksis på eget kontor etter oppsatt plan. Det forutsettes at lektorene bidrar med pasienter som kan delta i undervisningen.

I tillegg forutsettes det deltakelse i seminarer/integrerte klinikker etter oppsatt plan.

Ansatte lektorer bidrar også som intern sensor ved avvikling av avsluttende 6.års-eksamen i allmenmedisin.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Førsteamanuensis og lokal emneleder for 6. studieår Bodø, Eirik Hugaas Ofstad

Leder for primærmedisin studiested Bodø, Torfinn Endresen

Kvalifikasjoner

 • For stillingene kreves medisinsk embetseksamen og spesialistkompetanse, eller at man er i siste halvdel av spesialiseringen i allmennmedisin.
 • Stillingen krever et godt skriftlig og muntlig nivå på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk.
 • Interesse for undervisning, tidligere undervisningserfaring og personlig egnethet vil vektlegges.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål for alle grader
 • Referanser og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Vi kan tilby

Det man måtte ønske å fremheve, for eksempel:

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generelt

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket. 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen