LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Drifstekniker - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 14.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 140 000 m2 og har ca. 70 ansatte.

Hvem vil bli vår nye Drifstekniker

Om stillingen

Ved Nord universitet, eiendomsavdelingen på studiested Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som driftstekniker.

Universitetet er i sterk vekst og omstrukturering og planer for nybygg foreligger. Vi ønsker en engasjert medarbeider for å styrke vår enhet.Arbeidet innebærer samarbeid med våre samarbeidspartnere og ansatte på fakulteter og i administrasjonen.Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder, og noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Diverse møblering og ommøblering av kontor og fellesareal
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Utførende oppgaver i forbindelse med håndheving av covid-19
 • Eksamensrigging og annen rigging i forbindelse med arrangement ved universitetet
 • Oppfølging av alt førstehjelpsutstyr ved studiested Bodø

Endringer i arbeidsoppgavene må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev innen aktuelle fagområder. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for manglende fagbrev, men ikke lavere formell utdannelse enn videregående skole eller tilsvarende
 • Erfaring fra fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Gode IT-ferdigheter på brukernivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon
 • Serviceinnstilt med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utviklingsorientert med vilje til å søke faglig påfyll
 • Ønskelig med erfaring fra håndverksbransjen, men ingen krav
 • Gode IKT-kunnskaper vil bli vektlagt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1136 drifstekniker - Ltr. 45 -51. NOK 416 400 -458 900. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fungerende kontorsjef eiendomsdrift studiested Bodø, Tom R. Henriksen, tlf: +47 755 17 440, mobilnr. +47 900 75 438, eller på e-post til: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 14.02.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090351

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS