Ledig stilling ved Nord universitet

Seniorrådgiver forskningsstøtte - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig en 100 % fast stilling som forskningsadministrativ seniorrådgiver. Vi søker etter en kunnskapsrik administrativ rådgiver som kan gi forskningsstøtte til fakultetets ledelse og vitenskapelige ansatte.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Stillingen vil inneha en sentral støttefunksjon innen fakultetets forskningssatsning og videreutvikling av forskningsstruktur.

I tillegg til forskningsadministrasjon vil det være aktuelt å tillegge stillingen særlig ansvar for oppfølging av våre stipendiater i administrative spørsmål. Herunder administrativ støtte til det tverrfakultære Ph.d programmet i praktisk kunnskap som fakultetet administrerer sammen med Fakultet for lærerutdanning- kunst og kulturfag.

Helseforskningsloven regulerer store deler av vår forskningsaktivitet og det er ønskelig at personen som tilsettes skal ha god kjennskap til lovverk og sørge for at fakultetet har systemer og rutiner som hjelper oss å ivareta vårt forskningsansvar, herunder etiske retningslinjer, GDPR mv..Personen som ansettes i stillingen skal bidra til at fakultetets forskere lykkes med sine søknader om ekstern finansiering.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med dekan, prodekan for forskning, fakultetsdirektør og med andre administrative enheter ved universitetet.

Stillingens nærmeste overordnede vil være fakultetsdirektør ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Kontorsted vil være ved studiested Bodø. Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av internasjonale, nasjonale og regionale prosjektsøknader.
 • Kartlegge utlysninger, og gi målrettet rådgiving til fagmiljø og forskere.
 • Sekretær for fakultetets forskningsutvalg
 • Gi råd og ivareta internkontroll av forskningsprosjekter som faller inn under helseforskningsloven og/eller behandler personvernopplysninger.
 • Bidra til å styrke fakultetets arbeid med økt eksternfinansiert innovasjon- og forskningsaktivitet .
 • Øvrige aktuelle oppgaver som vil kunne tillegges stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant universitets-/høgskoleutdanning, minimum på mastergrad.
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren.
 • Erfaring med forskningsprosjektutvikling og eksternfinansierte søknadsprosesser til EUs forskning-og innovasjonsprogrammer, Norges forskningsråd eller regionale helseforetak.
 • Erfaring med forskningsadministrasjon og strategisk arbeid.
 • God kjennskap til forskningssystemet i Norge.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk, samt et skandinavisk språk.
 • Gode IT ferdigheter

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Gode analytiske evner og even til å jobbe etter tidsfrister
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Erfaring med helseforskningsloven og personopplysningsloven er ønskelig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver- Ltr. 64 - 71. NOK 573 100 - 655 400. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17, mobil: 415 10 722, e-mail: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 24.11.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30086453.

Søk på stillingen

fnokode:1234