LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver - Internasjonalisering

Søknadsfrist: 13.02.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 12.000 studenter og 1.400 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du vår nye engasjerte medarbeider som ønsker å jobbe med Internasjonalisering?

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap har ledig en fast 100 % stilling som rådgiver Internasjonalisering i fakultetes administrasjon for snarlig tiltredelse.

Fakultetet arbeider målrettet for å få våre studenter til å ta minimum ett semester av sin utdanninger ved utenlandsk universitet og ønsker derfor å styrke vår administrative kompetanse. Stillingen som rådgiver Internasjonalisering er tilknyttet administrasjonen og vil inngå i et team med til sammen 23 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 17 med arbeidssted Campus Bodø og 5 på Campus Levanger.

Stillingen er tilknyttet studieveileder og rapporterer til team-leder, noe reisevirksomhet må påberegnes. Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativt ansvarlig for fakultetes internasjonaliseringsarbeid
 • Utvikle fakultetets internasjonalinseringsarbeid
 • Samarbeid med fagmiljøene om internasjonalisering i forskning og utveksling av studenter
 • Andre oppgaver tilknyttet internasjonaliseringsarbeidet ved fakultet
 • Ansvar for utreisende studenter: Semester/praksisutveksling - utenlandsopphold for våre Ph.d. studenter/ansattutveksling, behandle søknader om Erasmus og ansattestipend
 • Ansvar for innreisende studenter
 • Delta på konferanser og partnerbesøk generelt
 • Forvalte og utvikle fakultetets samarbeidsavtaler
 • Kontakt mellom Enhet for internasjonalisering og fakultet
 • Delta i fakultetets studieadministrative arbeide tilknyttet internasjonalisering
 • Representant for Internasjonalt utvalg ved fakultetet og som representat for internsjonalt utvalg (IU)
 • Medlem i arbeidsgrupper for interne årlige arrangement som Partner Day @Nord etc

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/ seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn fullført bachelorgrad
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Kjennskap og interesse for samfunnsvitenskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å prioritere, koordinere, planlegge og organisere ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Engasjert og initiativrik og ha evne til å motivere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø - personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver - fra Ltr. 58 - 65, årslønn fra NOK 524 900,- til 626 000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn eller stillingskode 1364 seniorrådgiver vurderes.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 13.02.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30089830

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS