LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver HR - Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Søknadsfrist: 17.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 30 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 800 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Alger og mikrobiell bioteknologi og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Ønsker du å jobbe med rekruttering og veiledning?

Vi søker Rådgiver HR

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur søker vi en HR-rådgiver med erfaring fra organisasjon og personalfeltet. Vi har ledig en fast 100% stilling og søker deg som trives med å jobbe operativt. Du må kunne samarbeide med øvrige ansatte på ulike nivå i fakultetet og personalavdelingen ved universitetet. Du må være selvgående, initiativrik og god til å gjennomføre. Det er en fordel med erfaring fra UH-sektoren eller fra andre, større virksomheter.

Universitetet bruker arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360, rekrutteringsverktøyet Jobbnorge og lønns - og personalsystemet SAP.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innenfor HR-prosesser, spesielt innenfor rekruttering
 • HR-støtte til ledere
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver
 • Videreutvikling av HR-prosesser og rutiner
 • Oppfølging av IDF-utvalg
 • Oppfølging av arbeidsplaner ved fakultetet
 • Støtte til HMS-arbeidet
 • Andre administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

 • Erfaring innen personalfeltet/HR, fortrinnsvis fra større virksomheter
 • God prosessforståelse innen HR
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter og kjennskap til arkiv og personalsystem er en fordel. Nord universitet bruker systemene Public 360, SAP og rekrutteringsverktøyet til JobbNorge

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode kommunikasjonsevner og god samarbeidsevne
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, årslønn NOK 474.500 - 555.800. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17.02.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090733

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS