LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - seksjon for eksamen og vitnemål

Søknadsfrist: 18.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i utdanningsavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon.

Seksjonen har 27 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.


Les mer: www.nord.no 

Utfordrende stilling som rådgiver/ seniorrådgiver ledig!

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/ seniorrådgiver. 

Stillingen har kontorsted Levanger og/eller Steinkjer.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaven er innenfor fagområdene eksamen og vitnemål, som er et spennde område under stadig utvikling. 

Seksjonen har også en del andre studieadministrative oppgaver

 • Produksjon av vitnemål, inkludert kvalitetssikring og gjennomgang av ulike prosesser i forkant av selve produksjonen
 • Eksamensplanlegging
 • Eksamensavvikling
 • Veilede studenter og ansatte
 • Saksbehandling av søknader og klager
 • Undervisningstimeplan
 • Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner

Hvilke oppgaver som legges til denne konkrete stillingen vil kunne tilpasses erfaring og kompetanse til den som blir ansatt, samt seksjonens samlede behov. Endring av oppgaver må også kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/ seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn fullført bachelorgrad
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Følgende vil bli vektlagt, men er ikke absolutte krav:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Helhetlig organisasjons- og systemforståelse
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere paralelle prosesser
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - NOK 575 400 – 679 700 i året
 • kode 1364 seniorrådgiver - NOK 615 700 – 759 100 i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfrist.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.12.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070983

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS