Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver / seniorrådgiver (teamleder) - Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Søknadsfrist: 18.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du engasjert og brenner for å lede administrative fagoppgaver?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det ledig en fast 100 % stilling i administrasjonen som rådgiver/ seniorrådgiver, med arbeidssted Bodø. Stillingen har funksjon som studieveileder og teamleder for studieveilederne ved fakultetet.

FSV har til sammen 21 administrative medarbeidere, hvorav 10 studieveiledere, der majoriteten er tilknyttet studiested Bodø. På studiested Levanger har vi fire administrative medarbeidere (tre av de studieveiledere).

Vi søker en engasjert og resultatorientert teamleder som sammen med fakultetsdirektør vil bidra til å sikre høy kvalitet i alle fakultetets studieadministrative prosesser og oppgaver forøvrig. Vi søker deg som har faglig tyngde og evne til å utvikle dine medarbeidere og fagområde.

Arbeidsoppgaver

Som teamleder vil du få det faglige ansvaret for alle studieveilederne og fakultetets samlede studieadministrative oppgaver (planlegging, oppgavefordeling, kvalitet, etc.). Som studieveileder vil du samtidig ha ansvar for å ivareta dine tildelte studieprogram. Herunder følge opp og saksbehandle studierelaterte saker, og være en støtte og pådriver i gjennomføring sammen med fagmiljøet. Videre inngår å drive veiledning og tilrettelegging med individuelle studieplaner og progresjon for den enkelte student.

Vi søker en proaktiv leder med tydelighet på mål, gjennomføringskraft, fokus på kvalitet, samt evne og vilje til å sammen med teamet videreutvikle fag- og ansvarsområde og dine medarbeideres kompetanse.

I tillegg forventer vi at du sammen med alle i administrasjonen vil bidra til at FSV’s samlede virksomhet utvikles og effektiviseres.

Stillingen inngår i administrasjonens lederteam og rapporterer til fakultetsdirektør.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves i tillegg omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

  • I vurdering av søkere vil personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen og arbeidsmiljøet bli vektlagt.
  • Ledererfaring vil også bli vektlagt.
  • Erfaring med saksbehandling, samt kjennskap til universitets- eller høgskolesektoren.
  • Erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, som FS (Felles studentsystem), elektronisk arkiv (fortrinnsvis Public 360), m.f. vil være en fordel.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 61-68 (årslønn kr 542 400 - 615 900), eller stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 64-72 (årslønn kr 573 100 - 667 200). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.10.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072198

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS