Ledig stilling ved Nord universitet

Forskningsrådgiver - Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Søknadsfrist: 13.09.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana
og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du vår nye og engasjerte medarbeider?

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) arbeider målrettet for å få flere forskningsprosjekter til fakultetet, både finansierte av Norges forskningsråd og fra EUs Horizon Europe, og ønsker derfor å styrke vår administrative kompetanse.

Fakultetet har en ledig 100 % fast stilling som forskningsrådgiver (Rådgiver SKO 1434). Arbeidssted er Bodø.

Stillingen er tilknyttet administrasjonen og vil inngå i et team med til sammen 20 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 16 med arbeidssted campus Bodø og 4 på campus Levanger.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør og vil arbeide tett sammen med prodekan (fakultetets fagansvarlig) for forskning.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk arbeid knyttet til ekstern finansiering, i samarbeid med fakultetets ledergruppe
 • Identifisere og informere om eksterne forskningsfinansieringskilder
 • Utrednings- og analysearbeid knyttet til eksternfinansiert virksomhet
 • Utforming av søknader og budsjett i tett samarbeid med prosjektledere og prosjektøkonomer
 • Koordinering og oppfølging av prosjekter, inkludert kontraktsinngåing og rapportering
 • Bistå med å arrangere konferanser og seminarer
 • Oppdatering av fakultetets nettsider om forskingsvirksomheten ved fakultetet
 • Oppfølging av gjesteforskere på prosjekt
 • Saksbehandler og sekretær for fakultetets Forskningsutvalg (FU)

Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende mastergrad. Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra forskingsadministrasjon
 • Erfaring med administrasjon av prosjekt med ekstern finansiering
 • Erfaring med prosjektsøknader og drift av prosjekter
 • God kjennskap til og interesse for samfunnsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk er en forutsetning
 • Det er ønskelig med erfaring fra og kjennskap til søknader til Forskingsrådet og EU

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du har evne til å koordinere, og kan håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Du tar ansvar og kan jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
 • Du kan vise engasjement og initiativ, og har evne til å bidra til å motivere forskere
 • Du har god tallforståelse, kjennskap til budsjettering og prosjektregnskap
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver, fra NOK kr 505 800,- til 607 700,- i året. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Et kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Flesibel arbeidstid
 • Et aktivt bedriftsidrettslag

Fra lønn går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

 • Prodekan for forskning professor Elisabet Ljunggren, tlf. 75517573 / 90999609, e-post [email protected]
 • Fakultetsdirektør Stein Roar Kristiansen, tlf 48043670, e-post [email protected]

Søknad

Søknad m/CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 13.09.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30091019

Søk på stillingen

fnokode:1234