Ledig stilling ved NMBU

Landskapsarkitekt i Universitetsparken på NMBU

Søknadsfrist: 08.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Eiendomsavdelingen

NMBU ved Eiendomsavdelingen er et hyggelig og inkluderende arbeidssted med varierte, utfordrende og spennende oppgaver. Avdelingens 125 ansatte har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av NMBUs bygninger og parkanlegg. Universitetsparken på Ås er et svært vakkert og inspirerende sted å jobbe!


Parken er ca. 650 dekar og Parkenheten har ansvar for skjøtsel/ vedlikehold av et variert område med blant annet plantefelter, plener, dammer/bassenger, veier og et idrettsanlegg.


Parkenheten består av ledelse, 11 gartnere og en lærling i anleggsgartnerfaget. Nærmeste overordnede er enhetsleder for Parken. I sommerhalvåret forsterkes enheten med ca. 10 sommervikarer.


Eiendomsavdelingen er i stadig utvikling, noe som vil kunne medføre endringer i organisasjonen i kommende år.


Campus Ås, Statsbygg
.

Vi søker deg som med brennende faglig engasjement vil være med å videreutvikle de fantastiske omgivelsene til NMBU i tråd med NMBUs miljøambisjoner!

Om stillingen

Ved Eiendomsavdelingen, i Parkenheten er det ledig fast heltidsstilling som landskapsarkitekt.

Universitetsparken er et historisk viktig anlegg og speiler utviklingen innenfor landskapsarkitektur i Norge fra 1859 og frem til i dag.

Parken og øvrige uteareal brukes til forskning, undervisning og rekreasjon og universitetet er opptatt av at alle brukere skal få faglig utbytte og gode opplevelser i den 650 dekar store parken.

Eiendomsavdelingen legger vekt på et tett samarbeid med universitetets fagmiljøer for å finne kreative og bærekraftige løsninger på prosjekter i uteanleggene og i forbindelse med bygningsprosjekter.

Du vil bidra tverrfaglig i Eiendomsavdelingen ved å ivareta lanskapsarkitekturfaget i byggeprosjekter. Du vil også prosjektere og lede prosjekter som gjennomføres i Parkenheten, i henhold til metodikk og rutine.

Vi ser spesielt etter en person som har noen års erfaring og god evne til å bygge relasjoner og søke innovative, miljørelaterte og framtidsrettede løsninger.

Våre prosjekter spenner fra tidligfase-utredninger til detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering og prosjektledelse primært innen mindre prosjekt innenfor fagområdet
 • Delta på befaringer og bistå med oppfølging av ulike parkprosjekter etter behov
 • Oppfølging på byggeplass/anleggsplass for prosjekter på campus
 • Bidra med fagansvar og oppfølging ved rehabilitering og byggeprosjekter ved NMBU, herunder rådgivning, prosjektering og utredning
 • Bistå og sørge for utviklings- og digitaliseringsarbeid innen fagområdet
 • Bidra i innkjøpsprosesser
 • Dokumentasjonshåndtering
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kompetanse

Faglige kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på masternivå innen landskapsarkitektur

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Det kreves:

 • 2-5 års relevant erfaring
 • Kjennskap og god erfaring med bruk av digitale tegneverktøy

Det er ønskelig med:

 • Talent innen prosjektering og utvikling av gode prosjekter
 • Relevant erfaring med gjennomføring av prosjekter
 • God kjennskap til historiske anlegg
 • Gode datakunnskaper og praktisk erfaring med bruk av egnet programvare som Civil 3D, Adobe-programmene og BIM
 • Erfaring med å utvikle klimatilpassede og bærekraftige løsninger

Personlige egenskaper

 • Strukturert, ryddig og effektiv
 • Gode til å finne løsninger i felleskap
 • Evne til å jobbe langsiktig og helhetlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Andre kvalifikasjonskrav:

 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1093 Avdelingsarkitekt, ltr. 60-67 (NOK 532 300– 605 500) eller 1094 Overarkitekt, ltr. 65-70 (NOK 583 900- 640 200) avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søknadsfrist: 08.11.2020

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS