Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor innen naturfag- og naturbruksdidaktikk

Søknadsfrist: 23.01.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig midlertidig 100% stilling som universitetslektor innen naturfag- og naturbruksdidaktikk. Stillingen har varighet til 1.august 2020.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Stillingen er knyttet til Seksjon for læring og lærerutdanning ved REALTEK. Lærerutdanningen utdanner lærere med blant annet kompetanse innen kombinasjon av realfag og naturbruk.

Stillingen innebærer ansvar for undervisning og veiledning i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og i den femårige lektorutdanningen i realfag (LUR). Den praktisk pedagogiske utdanningen er ettårig, men kan også tas over to år som deltidsstudium. Seksjonen tilbyr varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk. Seksjonen samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling». Videre deltar seksjonen i både regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning:

 • fagansvar for undervisning og veiledning i didaktikk som kombinerer fagdidaktikk i realfag og yrkesdidaktikk i naturbruk.
 • medansvarlig for undervisning og veiledning i fagdidaktikk i realfag.
 • Utvikle etter- og videreutdanning av lærere innen naturfag og naturbruk ved NMBU

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i PPU og LUR, forskning og fellesoppgaver ved REALTEK.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innen relevant fagområde.
 • Lærerutdanning PPU eller lektorutdanning med didaktisk fordypning i realfag, naturbruk eller kombinasjon av realfag og naturbruk.
 • God kompetanse innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for bruk i undervisning i fag og yrke.
 • Erfaring med undervisning av lærere i naturfagene eller naturbruk.
 • Norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:
 • Relevant undervisningserfaring fra lærerutdanning innen fagområdet.
 • Erfaring med utvikling av EVU tilbud.

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren:

 • har gode samarbeidsevner
 • er lett å kommunisere med
 • er målrettet og effektiv
 • kan følge opp mange oppgaver
 • er utviklingsorientert

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 54-66 (NOK 479 600 – 594 400) avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Amanuensis Hans Erik Lefdal (seksjonsleder), tlf: +47 67231514, e-post: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 23.01.2020

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen