Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor II i virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 23.02.2020

Handelshøyskolen ved NMBU har ledig en fem-årig åremålsstilling i 20% som universitetslektor II i fagområdet virksomhetsstyring.

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøgskolen

Handelshøyskolen er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å løse komplekse problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.


Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 650 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, se www.nmbu.no/hh

Ved Handelshøyskolen er det ledig stilling som univeristetslektor II innen virksomhetsstyring i en åremålsperiode på 5 år.

Stillingen er en undervisningsstilling.

Vi søker en person som skal være ansvarlig for undervisning og faglig utvikling i fagområdet virksomhetsstyring, og veiledning av tildelte masteroppgaver.

Handelshøyskolen er opptatt av at utdanningene våre skal være arbeidslivsrelevante, og at studentene skal være i kontinuerlig kontakt med fagområdet i praksis. Vi ønsker til denne stillingen søkere med flere års praksis innenfor fagfeltet og gode nettverk i næringslivet, helst både innen privat og offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning i ulike emner innenfor fagområdet foretaksstrategi og virksomhetsstyring/strategisk økonomistyring.

Utvikling av praksisnære emner og internships.

Utvikle fagområdet virksomhetsstyring/strategisk økonomistyring og bidra til forsterking og fornying av våre studieprogrammer, særlig i retning av digitaliseringens innvirkning på fagområdet. Videre sikre at strategisk økonomistyring/virksomhetsstyring settes i et strategisk helhetsperspektiv og at undervisningsopplegget inkluderer flere alternative styringsmodeller samt aktuelle praksiser. Fagområdet bør også omhandle det økte kravet til innsiktsbasert rapportering hvor forståelsen for ulike data- og analysemodeller, «analytics» og «big data» for fremskaffelse av mer relevant informasjon for virksomhetens ulike beslutningsprosesser, vektlegges.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

  • Det kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Videre kreves omfattende erfaring fra praksis.
  • Foruten pedagogisk kompetanse og erfaring fra praksis, vektlegges utviklingskompetanse. Det forventes at søkeren har deltatt i artikkel- eller bokproduksjon innen fagområdet, og kan demonstrere at vedkommende er faglig oppdatert og godt orientert om utviklingen på området.

Krav til undervisningskompetanse

  • Alle søkere til stillingen skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse.
  • Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller oppfordres søkeren til å skaffe seg pedagogisk kompetanse innen tre år.
  • Søkeren må kunne undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlige egenskaper/egnethet

  • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges Handelshøyskolen er et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ønsker medarbeidere som aktivt bidrar sosialt og faglig i samspill med kolleger og studenter.
  • Studieprogrammene våre utvikles kontinuerlig for å gi kandidatene relevant kompetanse for jobbmarkedet, og vi ønsker endringsorienterte medarbeidere som vil bidra i dette arbeidet.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode Universitetslektor Kode 1009 LR 25, lønnstrinn 60-72 (NOK Kr. 532.300 - 667 200)

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 23.februar

Søkere til stillingen legger ved dokumentasjon på faglig produksjon.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen