LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiatstilling innen ernæring og helse

Søknadsfrist: 20.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på denne linken.

Vil du finne ut hvordan tarmbakteriene påvirker helseeffekten av maten vi spiser?

Om stillingen

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har en ledig 3-årig stipendiatstilling knyttet til mat- og ernæringsforskning.

Vi skal undersøke om endring i kosthold med lavere inntak av rødt kjøtt, vil ha positive effekter på sammensetning av bakterier i tarmen (mikrobiota), tarmhelse og systemisk betennelse hos pasienter med tykktarmskreft. I to uavhengige kliniske studier vil vi også undersøke om to næringsstoffkomponenter som det er mye av i rødt kjøtt (henholdsvis jern- og svovelholdige aminosyrer) påvirker mikrobiota og tarmhelse.

Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om samspillet mellom kosthold, komponenter i kostholdet, mikrobiota, tarmhelse og systemisk betennelse. Her samarbeider vi med Universitetet i Oslo (UiO), Oslo universitetssykehus (OUS) og Norges idrettshøgskole (NIH).

Biomateriale (blod- og avføringsprøver) og en rekke kliniske og eksperimentelle data fra de tre kliniske studiene er allerede samlet inn og vil være tilgjengelig for det aktuelle prosjektet. Resultatene kan danne grunnlag for bedre ernæringsråd, både til pasienter og folk flest.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging av mikrobiota i avføringsprøver
 • Analysere plasmabiomarkører for tarmlekkasje.
 • Analysere biomarkører for betennelse i avføringsprøver.
 • Gjøre statistiske og bioinformatiske analyser.
 • Skrive vitenskapelige publikasjoner.
 • Delta som medveileder for masterstudenter.

Kandidaten som ansettes forventes å fullføre en doktorgrad innen stipendiatperioden. I løpet av de første månedene av ansettelsen forventes det at kandidaten, i samråd med veileder, lager en plan for fremdriften av arbeidet mot doktorgraden.

Kompetanse

Kandidaten må ha relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Det kreves karakter B eller på masteroppgaven og tilsvarende på mastergradskurs. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn (C eller bedre som gjennomsnitt på bachelorgrad). Det legges vekt på analytiske evner, karakterer, motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre en doktorgradsutdanning. Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig, være aktiv i det faglige fellesskapet, og være nytenkende og kreativ. Søkere må kunne dokumentere gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innenfor relevant fagområde (bioteknologi, matvitenskap, ernæring, medisin, biokjemi, biologi eller tilsvarende).
 • Erfaring med relevante laboratoriemetoder.
 • Erfaring med datahåndtering og statistiske analyser.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring innen nestegenerasjons-DNA-sekvensering.
 • Erfaring med kliniske studier.
 • Erfaring med kostholdsdata.
 • Erfaring med R

Ønskede personlige egenskaper:

 • Nøyaktighet og kreativitet.
 • God arbeidskapasitet.
 • Fleksibilitet og omgjengelighet.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Utmerkede vitenskapelige skriveferdigheter.
 • Utmerket evne til kommunikasjon og kreativt samarbeid.
 • Ryddig
 • Strukturert og god på å planlegge.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 482 200,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen. Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Hovedveileder for stipendiaten er førsteamanuensis Siv Kjølsrud Bøhn og biveileder er førsteamanuensis Kathrine Frey Frøslie.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til:

 • Prosjektleder, Førsteamanuensis Siv Kjølsrud Bøhn, tlf: +47 67232502, e-post: [email protected]

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller norsk (evt. annet skandinavisk språk).

Søknadsfrist: 20.05.21

Kandidater som blir innkalt til intervju, må være forberedt på å gi en presentasjon av sin mastergrad som en del av intervjuet.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på engelsk (maks 2 sider). I søknadsbrevet må du redegjøre for din motivasjon for å gå i gang med et slikt prosjekt.
 • CV på engelsk (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeider - publikasjoner).
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen. Disse må foreligge på engelsk eller norsk.
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer). Disse må foreligge på engelsk eller norsk.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS