Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen patologi

Søknadsfrist: 30.01.2020

Om stillingen

Ved Faggruppe for patologi, Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAm), NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig en 4-årig stilling som doktorgradsstipendiat innen nevropatologi. 25% av arbeidstiden er satt av til rutineoppgaver, inkludert undervisning av veterinærstudenter, innen fagområdet patologi.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Prosjektet stipendiaten skal delta i har tittelen «Nevrologiske og nevropatologiske studier av myelindannende celler ved perifer polynevropati». Prosjektet er et samarbeid mellom forskere innen patologi, klinisk nevrologi og biokjemi som i flere år har studert en demyeliniserende polynevropati hos Alaskan malamute.

Hundene har en mutasjon som gir en defekt i NDRG1, et protein som spiller en viktig rolle i myeliniseringen av perifere nerver. Gruppen har også tilgang til andre modeller, bl.a. en geitemodell der dyrene mangler prionproteinet (PrP) på grunn av en mutasjon. Mangel på PrP gir også myelindefekter, og denne dyremodellen vil bli brukt til supplerende og komparative studier.

Prosjektet er tilknyttet forskningsgruppen PAN (Prion, Aldring, Nevrodegenerasjon) ved NMBU Veterinærhøgskolen. Noe reising kan bli aktuelt i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil gå inn som et aktivt medlem av forskergruppen (se over). Hovedoppgaven vil være å fortsette studier basert på allerede oppnådde resultater, i samarbeid med forskergruppens medlemmer. Stipendiaten vil arbeide med materiale fra dyremodellene, bl.a. ved uttak fra levende dyr og fra obduksjoner. Innsamlet materiale vil bli analysert ved

 • histologi
 • lysmikroskopi
 • elektronmikroskopi
 • opprettelse av primære cellekulturer
 • immunfluorescens
 • western blot, RT-qPCR

I tillegg til patoanatomiske studier, vil en særlig viktig metode være immunhistokjemi og immunfluorescens for å identifisere cellulær og subcellulær lokalisasjon og distribusjon av molekyler som kan være viktige for forståelsen av patogenesen. Resultatene av undersøkelsene sammenfattes i vitenskapelige artikler. Det forutsettes at den som ansettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • (skandinavisk) og engelsk
 • Interesse for veterinær nevrologi, nevropatologi og fagfeltet patologi generelt
 • Sterk motivasjon for vitenskapelig arbeid
 • Interesse for laboratoriearbeid
 • Faglig styrke

Det er ønskelig med:

 • Erfaringsbakgrunn relevant for forskningsområdet
 • Noe erfaring med laboratoriearbeid
 • Motivasjon for undervisning

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Tålmodighet og nøyaktighet
 • Løsningsorientert innstilling

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 30.01.2020

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/04351 til NMBU, Institutt for basalfag og akvamedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søk stillingen