Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen molekylær mikrobiologi

Søknadsfrist: 22.01.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig en stilling som stipendiat innen molekylær mikrobiologi. Dette er en åremålsstilling for 3 år . Stillingen er finansiert av fakultetet og er knyttet til prosjektet «Developing Lactobacillus as delivery vehicle for medicinal proteins”. Stipendiaten vil bli del av forskningsgruppen ”Protein Engineering and Proteomics” som jobber innenfor flere av KBMs kjerneområder.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om KBM

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm.

Ett av gruppens forskningstema er utvikling av melkesyrebakterier slik at de bærer vaksiner på celleoverflaten, og det er dette stipendiaten vi skal tilsette skal arbeide med. Slike bakterier kan potensielt brukes som trygge, billige orale eller nasale vaksiner.

I prosjektet vi nå skal starte, er det vaksiner mot tuberkulose vi skal arbeide med, men prosjektet har som mål å utvikle generell teknologi som muligens kan utnyttes til å utvikle vaksiner mot andre typer sykdommer eller innen immunterapi.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med flere andre forskningsgrupper ved fakultetet. Samarbeid med norske forskningsgrupper utenfor NMBU, samt utenlandske samarbeidspartnere, kan også bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Genetisk modifikasjon og bruk av CRISPR/Cas i melkesyrebakterier.
 • Karakterisering av genuttrykk, proteinproduksjon og -lokalisering i melkesyrebakterier (ddPCR/flow cytometry/ fluorescens & konfokal mikroskopering).
 • Utføre immunologiske og cellebiologiske forsøk.
 • Bidra til dyreforsøk for å teste vaksinekandidatenes effektivitet.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle Ph.D. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innen et relevant fagområde (mikrobiologi, bioteknologi eller lignende).
 • Erfaring innen genteknologi.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Ellers ønsker vi at du:

 • Er resultatorientert og har genuin interesse i og entusiasme for forskning.
 • Har noe erfaring med forsknings og publisering.
 • Har høy arbeidskapasitet og arbeidsmoral
 • Er strukturert og har gode evner til å jobbe selvstendig
 • Har gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 22.01.2020

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV, inklusiv liste med publikasjoner, og relevante vitnemål/attester

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/06015 til NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS