Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen bioteknologi

Søknadsfrist: 17.09.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet.

Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm.

Vil du være med på å forstå kampen i tarmen?

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innen bioteknologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år med mulighet for forlengelse til 4 år gjennom undervisning eller annet arbeid ved fakultetet.

Stillingen er knyttet til prosjektet UnveilMe som er finansiert av Norges forskningsråd for å forstå betydningen av metabolitter produsert av tarmbakterier for utvikling av spedbarn. UnveilMe benytter

klinisk materiale og informasjon innsamlet fra mor-barn kohorten PreventADALL som omfatter 2500 mødre og deres barn. PreventADALL er en av de største studiene i verden av sitt slag.

Målet med ph.d.-prosjektet er å forstå betydning av antimikrobielle peptider for bakteriekolonisering av tarmen fra vi er født til vi er 3 år gamle. Det vil være et spesielt fokus på betydning for overgangen fra spedbarn- til voksen-lik tarmflora. Dette gjøres i samarbeide med en internasjonalt ledende forskningsgruppe på over 50 forskere og leger fra NMBU, UiO, Karolinska Instituttet og Sykehuset Østfold. Gruppa dekker alt fra klinisk relevant kunnskap til forståelse av mikrobiell økologi og antimikrobielle peptider.

Arbeidsoppgaver

Målet med ph.d.-prosjektet er å forstå betydningen av antimikrobielle peptider produsert av bakterier, for utviklingen av tarmflora hos spedbarn.

Oppgavene som skal gjøres er:

 • Identifisere kandidatgener for antimikrobielle peptider gjennom bioinformatiske søk i metagenomdata for tarmmikrobiota
 • Identifisere langsgående gen-/protein-uttrykk til kandidatgener i innsamlet materiale
 • Dyrke og karakterisere bakterier som produserer antimikrobielle peptider som hemmer viktige tarmbakterier
 • Undersøke betydning av antimikrobielle peptider for overgangen fra spedbarns- til voksen tarmflora

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Spesifikke kvalifikasjonskrav er at søker har relevant mastergrad innen mikrobiologi eller /bioteknologi som oppfyller KBMs krav for å bli tatt opp til ph.d.- programmet, bla C eller bedre som gjennomsnittskarakter på bachelorgraden og B eller bedre på mastergraden.

Videre må kandidaten ha kjennskap til følgende tema:

 • 16S rRNA-gensekvensering og genom-/metagenom-sekvensering
 • Proteomanalyser
 • Mikrobiologisk laboratoriearbeid

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges også i rangeringen av søkerne:

 • Erfaring med bruk av Qiime og Illumina MiSeq
 • Erfaring med automatisering av analyser ved bruk av roboter som Biomek og Kingfisher
 • Erfaring med analyse av kortkjeda fettsyrer i feces ved bruk av gasskromatografi
 • Erfaring med analyser av genuttrykk

Ved tilsetting vil personlige egenskaper vektlegges tungt: Vi ser etter en kandidat som er en lagspiller, har ståpåvilje, og er sterkt engasjert i for temaet for ph.d.-graden.

Den ideelle kandidaten må ha følgende egenskaper:

 • Nysgjerrig
 • Raus og rettferdig
 • Arbeidsom og målrettet
 • Nøyaktig og strukturert
 • Kunne samarbeide med andre
 • Meget god formidlingsevne (skriftlig/muntlig) på norsk og engelsk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 17.09.20.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/03341. til NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søk stillingen