LEDIG STILLING VED NMBU

Spesialistkandidat i veterinær anestesiologi

Søknadsfrist: 04.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Veterinærhøgskolen har nylig flyttet inn i helt nye bygninger på Ås med et romslig og moderne Dyresykehus med nytt og avansert utstyr for å kunne gjennomføre det meste av diagnostikk og behandling. Ved institutt for sports- og familiedyrmedisin jobber det i overkant av 50 veterinærer og ca. 70 dyrepleiere og andre teknisk ansatte. Mange av veterinærene har lang erfaring og det finnes Europeiske og Amerikanske spesialister innen mange fagområder.

Vi søker deg som ønsker å faglig fordype deg og bli virkelig god innen veterinær anestesiologi.

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved Veterinærhøgskolen er det ledig en 4-årig stilling som spesialistkandidat innen veterinær anestesiologi.

Dette er en opplæringstilling med mål om å kvalifiseres til å ta EBVS® European Veterinary Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia eksamen.

De fire årene vil bli brukt til å få erfaring og lære om anestesi, smerte- og intensivbehandling av et spekter av arter og gjennomføre et mindre forskningsprosjekt. Alt i et miljø av veterinærer som er opptatt av fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil bidra i den daglige driften av Dyresykehuset hvor undervisning av studenter er en naturlig del av jobben. Gjennom de første tre årene vil den som ansettes gå gjennom et standardisert og godkjent opplegg for spesialistutdanning (residency). Som igjen kvalifiserer for å gå opp til eksamen arrangert av European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA).

Dette innebærer blant annet:

 • Under veiledning gjøre klinisk arbeid i form av anestesi, analgesi og perioperativ intensivbehandling av huspattedyr og eksotiske dyr.
 • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid for en internasjonal, fagfellevurdert publikasjon.
 • Føre detaljert logg over eget klinisk arbeid.
 • Tilegne seg teoretisk kunnskap både under veiledning og som selvstudium.
 • Delta i beredskapsvaktordning for anestesi av hest og smådyr utenfor vanlig arbeidstid.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærutdannelse som kan være grunnlag for autorisasjon som veterinær i Norge.
 • Sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier.
 • Gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Gjennomført et klinisk, roterende internship eller ha minimum 1,5 års klinisk erfaring som veterinær.

Det er ønskelig:

 • At man behersker enten norsk eller et annet skandinavisk språk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Tidligere klinisk erfaring.
 • Tidligere erfaring med vitenskapelig arbeid.
 • Karakterer fra grunnutdanning som veterinær.

Personlige egenskaper

Du må:

 • Ha evne til selvstendig og kritisk refleksjon.
 • Ha evne til tålmodig, nøyaktig og fokusert arbeid.
 • Være sterkt motivert for å gjennomføre en utdanning som spesialistkandidat.
 • Ha en samarbeidsvillig innstilling og god evne til kommunikasjon.
 • Motivasjon for undervisning

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1476 Spesialistkandidat, lønnsramme 20 (ltr. 54-62) NOK 482.200 – 555.800, avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Henning Andreas Haga, seksjonsleder, tlf: +47 67232317, e-post: [email protected]

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 04.03.2021

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 21/00145 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS