Ledig stilling ved NMBU

Postdoktor – veterinærmedisinsk patologi

Søknadsfrist: 16.03.2020

Vi søker veterinær med interesse for neuropatologi!

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Ved Veterinærhøgskolen, Faggruppe patologi er det ledig en 3-årig stilling som Postdoktor i veterinærmedisinsk patologi. Stillingen er utvidet og i tillegg til forskning vil ca. en tredjedel av tiden bli brukt til å jobbe med patologifaget i form av undervisning og diagnostikk.

Vi søker veterinær med interesse for patologi, og som er motivert for å jobbe med forskning innen fagområdet neuropatologi.

Arbeidsoppgaver

Postdoktoren vil gå inn som en del av en forskergruppe som jobber med sykdommer i perifere nerver hos husdyr. Resultater fra denne forskningen vil også være relevante for humane sykdommer.

Aktuelle teknikker som vil bli benyttet:

 • lysmikroskopi
 • elektronmikroskopi
 • cellekulturer
 • immunfluorescens
 • western blot, RT-qPCR

En særlig viktig metode vil være immunhistokjemi og immunfluorescens for å identifisere cellulær og subcellulær forekomst av molekyler som kan være viktige for forståelsen av patogenesen. Resultatene av undersøkelsene sammenfattes i vitenskapelige artikler. Postdoktoren vil fungere som medveileder for en stipendiat. Utenlandsopphold hos samarbeidende forskergrupper kan bli aktuelt.

Dette er en utvidet postdoktor stilling som vil innebære deltagelse i Faggruppens rutinevirksomhet:

 • Undervisning og veiledning av veterinærstudenter i praktisk obduksjon og vurdering av morfologiske forandringer hos alle husdyrarter.
 • Delta som veileder på kurs i histopatologi og holde forelesninger
 • Praktisk obduksjonsarbeid, journalskriving og utarbeidelse av obduksjonsrapporter

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk embetseksamen som kvalifiserer til norsk autorisasjon
 • PhD-grad innenfor, eller i et fag beslektet med patologi
 • Interesse for patologi
 • Erfaring med forskning innen neuropatologi
 • Motivasjon for undervisning
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med relevante forskningsmetoder
 • Erfaring med patoanatomisk diagnostikk

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne til samarbeid
 • Sterk motivasjon for stillingen
 • Stor arbeidskapasitet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 59-70) (NOK 523 200 – 640 200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som postdoktor ved universiteter og høgskoler. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 16.03.2020

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt PhD-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester, samt navn på 2 referanser (med telefonnummer og e-postadresse).

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • Liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/00647. til NMBU, Institutt for prekliniske fag og patologi, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS