LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør innen geomatikk i skog- og naturforskning

Søknadsfrist: 18.05.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning.

Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Er du strukturert, kreativ og praktisk anlagt? Vi trenger en overingeniør med interesse for å håndtere skog- og miljødata.

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig fast 100% stilling som overingeniør innen geomatikk i skog- og naturforskning. Stillingen inngår i teknisk seksjon ved MINA, som er en av fem seksjoner ved fakultetet. Seksjonen har støtteoppgaver knyttet til fakultetets forsknings- og undervisningsaktivitet.

Vi leter etter en ingeniør som kan være med på å samle inn og prosessere store datamengder, samt å utvikle skreddersydde løsninger for forskningen vår.

Du må være ryddig, kreativt og praktisk anlagt, og ha interesse for å håndtere skog- og miljødata. Arbeidet foregår både inne på kontoret og ute i naturen. Du får mulighet til å bruke og videreutvikle kompetansen din sammen med vitenskapelig ansatte og kollegaer i teknisk seksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling i felt, blant annet med bruk av drone og posisjoneringsutstyr.
 • Prosessering av bilde- og laserdata innsamlet med drone, fly og satellitt.
 • Prosessering av data fra globale satellittnavigasjonssystemer.
 • Dataanalyse og statistiske beregninger.
 • Dataforvaltning og dokumentasjon.
 • Tilrettelegging og støtte ved feltarbeid, undervisning og veiledning.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (på masternivå) innen geomatikk, skogfag, naturforvaltning eller andre relevante fag. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Kunnskap om geografiske informasjonssystemer (GIS).
 • Kompetanse innen programmering.
 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/nordisk språk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med droneflygning og satellittnavigasjonssystemer.
 • Erfaring med areal- og miljøkartlegging.
 • Erfaring med dataanalyse og håndtering av store datamengder

Personlige egenskaper/egnethet

Vi leter etter deg som:

 • Motiveres av å tilegne deg ny teknisk kunnskap.
 • Har vilje til å bidra til faglig utvikling.
 • Er initiativrik, løsningsorientert, fleksibel og jobber selvstendig.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det er ønskelig at du også er:

 • Nysgjerrig på skog- og naturforskning
 • Kreativ og har stå på vilje

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode overingeniør, kode 1087, lønnstrinn 55-65 (NOK 499 500 - 594 300) avhengig av kvalifikasjoner.

For særlig kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 18.05.22

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS