Ledig stilling ved NMBU

Overingeniør IKT

Søknadsfrist: 27.01.2020

Om stillingen

Ved IT-avdelingen er det ledig midlertidig stilling som IT-konsulent innen Mottaksprosjektet for utstyr til veterinærbygget ved NMBU.

Stillingen er et engasjement med varighet på ett år og er lagt til stab, IT-avdelingen.

Arbeidssted er Ås, men arbeid ved Campus Adamstuen i Oslo må påregnes.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om IT-avdelingen

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 47 årsverk.


IKT-prosjektet i Prosjekt Campus har ansvar for NMBUs brukermedvirkning i IKT-saker i forbindelse med bygging av nytt veterinærbygg på Ås, samt integrasjon, utvikling, testing og igangkjøring av IT-systemer i det nye bygget.

IT-avdelingen har arbeidsted både på Ås og på Adamstuen (frem til august 2020).

Arbeidsoppgaver

Mottak av utstyr ved ibruktagelse av SLP-bygget, herunder

 • Kartlegging av utstyr og utstyrsprofiler
 • Kartlegging av IKT-avhengigheter for medflyttbart utstyr fra Adamstuen
 • Arbeid med oppsett, konfigurering
 • Tilrettelegging for integrasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (master) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Bred brukerstøtteerfaring
 • Erfaring med nettverk og klientdrift
 • Erfaring med IKT i lab og / eller klinikk
 • IKT-erfaring knyttet til ibruktagelse av sykehus, klinikk eller lab

Du må:

 • Være resultatorientert
 • Være løsningsorientert og fleksibel
 • Ha god gjennomføringsevne
 • Være metodisk og systematisk
 • Ha gode samarbeidsegenskaper

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 (overingeniør), (ltr.60-66) (NOK 532300 – 594400) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 27.01.2020

Søk stillingen