LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør i datavitenskap (50% vikariat)

Søknadsfrist: 12.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Om stillingen

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) har ledig et vikariat i 50% stilling som overingeniør i datavitenskap med varighet fra 01.08.2021 til 31.05.2022.

REALTEK er i sterk vekst og med snart 1500 studenter er det blant NMBUs største fakulteter. Vi satser tungt på datadrevet forskning og undervisning, og har nyetablerte studieprogrammer innen robotikk og datavitenskap.

Fakultet har som strategisk mål å integrere vitenskapelig databehandling i forsking og undervisning på tvers av fakultetets fagområder.

Vi søker en vikar til å bistå med gjennomføring av undervisning i grunnleggende programmering og databehandling i Python.

Stillingen inngår i Institutt for datavitenskap.

Arbeidsoppgaver

Bistå med gjennomføring av undervisning i emnet INF120 Programmering og databehandling i høstparallellen 2021 og vårparallellen 2022 inkludert forelesninger, øvinger og vurdering.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

  • Mastergrad i et relevant fagområde, fortrinnsvis anvendt informatikk, IKT, eller vitenskapelig databehandling. Relevant realkompetanse kan erstatte mastergrad.
  • Omfattende programmeringserfaring i Python
  • Undervisningserfaring innen programmering
  • Flytende norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Det kreves at du er/har:
  • Strukturert og ansvarsbevisst
  • Engasjert, selvstendig og initiativrik
  • Gode samarbeidsevner

NMBU ønsker flere kvinner i datafaglige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr 53–67 (NOK 474 500 – 608 200) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 12.05.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS