Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor innen skolebasert etterutdanning av lærere - prosessveileder

Søknadsfrist: 15.01.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for læring og lærerutdanninger det ledig en 2-årig, 100 % stilling som universitetslektor knyttet til skolebasert etterutdanning av lærere.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Arbeidet vil i stor grad foregå ut i skolene, med skoleledelse og i lærerteam. Sentralt i arbeidet vil være implementering av Fagfornyelsen og arbeid med det overordnede tema Bærekraftig utvikling.

Prosjektet er knyttet til Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp). Prosjektet er eksternt finansiert.

Seksjon for læring og lærerutdanning tilbyr PPU, heltid og deltid, i realfag og naturbruk, og LUR. Seksjonen har samarbeid med fire universitetskoler i Akershus fylkeskommune. Seksjonen tilbyr varig videreutdanning innen matematikk og naturfag, og vi samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling. Seksjonen deltar i nasjonale og internasjonale prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å veilede og lede etterutdanning og skolebasert kompetanseutvikling med fokus på utdanning for bærekraftig utvikling
 • Analysere utviklingsbehov i samarbeid med skoleeier og skoler
 • Samarbeide med skoler om å planlegge, gjennomføre og reflektere rundt utviklingsprosjekter
 • Bidra i nettverksmøter, workshoper og seminarer
 • Deltakelse i FoU-arbeid

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Minimum mastergrad i skoleutvikling, realfag, realfagsdidaktikk eller utdanningsledelse
 • Lærerutdanning (praktisk-pedagogisk eller lektor)

Det er ønskelig med:

 • Undervisningserfaring fra trinn 5-13, gjerne i realfag
 • Innsikt og forståelse i de utfordringer skolen står overfor
 • Erfaring fra utviklingsprosesser i skole

Følgende erfaringer og ferdigheter vektlegges:

 • Har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Er selvstendig, strukturert og fleksibel
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • Er interessert i å bidra til utvikling av eget fagområde
 • Har god forståelse og ferdigheter innen pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Har gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, både på norsk og engelsk

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 58-66 (NOK 513 600 – 594 400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Prosjektleder for skolebasert etterutdanning Mette Nordby. Tlf.: +47 67 23 15 35, epost: [email protected] eller
 • Seksjonsleder Hans Erik Lefdal, tlf.: +47 95243697, epost [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 15.01.2020

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/05629 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søk stillingen