Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen utdanning for bærekraftig utvikling

Søknadsfrist: 01.02.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig stilling som stipendiat innen fagområdet utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Dette er en utdanningsstilling med varighet på 3 år.

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet prosjektet «UBU i praksis» ved seksjon for læring og lærerutdanning (SLL).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Prosjektet er et samarbeid mellom lærerutdanningen og fire videregående skoler i nærområdet som ønsker å utvikle en helhetlig utdanning for bærekraftig utvikling. Utvikling av elever, lærerstudenter og læreres handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling vil stå sentralt i dette prosjektet. Prosjektet ledes av Professor Astrid T. Sinnes ved SLL.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i forskningen på UBU ved de fire videregående skolene
 • Publisere vitenskapelige artikler knyttet til prosjektet «UBU i praksis».

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innen naturfagdidaktikk, pedagogikk eller annet relevant fag knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kunnskap om feltet utdanning for bærekraftig utvikling (UBU).
 • Dokumenterte formidlingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Undervisningserfaring fra skole og/eller lærerutdanning
 • Erfaring fra arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling
 • Erfaring fra forsknings og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Kreativitet og selvstendighet
 • Erfaring med og vilje til å arbeide i team med mennesker med ulik kompetanse
 • Ønske om å jobbe med praksisnær forskning innen utdanning
 • Fleksibilitet og vilje til å bidra i utviklingen av prosjektet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20, lønnstrinn 54 (NOK 479.600). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

NMBU

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert. Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.Søknadsfrist: 01.02.2020

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

okumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/05176 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen