Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen Universitets og høgskolepedagogikk

Søknadsfrist: 16.02.2020

Vi søker deg som ønsker å være med å utvikle NMBU’s pedagogiske profil for en bærekraftig framtid!

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig stilling som stipendiat innen universitets- og høgskolepedagogikk (UH-pedagogikk). Dette er en utdanningsstilling med varighet på 3 år.

Stillingen er knyttet til seksjon for læring og lærerutdanning (SLL).

Målet med forskningen skal være å utvikle UH-pedagogisk kunnskap og praksis basert på studentaktiv læring og innovasjon i høyere utdanning.

Ved REALTEK er det etablert et EIK ideverksted som har utviklet en praktisk tilnærming til lærings og innovasjonsprosesser i MNT-fagene for å gjøre studiene mer arbeidsrelevante.

Vi ønsker gjennom aksjonsforskning å dokumentere og videreutvikle ideverkstedets pedagogiske praksis, organisering og teoretiske fundament. I fortsettelsen av dette vil vi undersøke hvordan UH-pedagogisk innovasjon i betydningen at studenter utvikler og skaper ideer og realiserer dem, kan utvikles for tilsvarende ideverkstedsetableringer på campus og ved andre universiteter.

Et vesentlig mål for forskningen er å se på lærings og innovasjonsprosesser i et langsiktig perspektiv, for at forskningen kan bidra til universitetets strategi: Felles innsats for en bærekraftig framtid. Ett av målene i strategien er at alle studenter ved universitetet skal ha adgang til et ideverksted.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal sammen med veiledere utføre et forskningsprosjekt knyttet til universitetspedagogikk ved NMBU, i samsvar med målene beskrevet over.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.

Kvalifikasjonskrav

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Formelle krav

 • Mastergrad i pedagogikk eller psykologi (gjerne innen undervisning og læring i høyere utdanning), lektorutdanning i realfag, mastergrad i ett av universitetets fagområder med PPU, eller veterinærutdanning med PPU.
 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, både på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Erfaring fra praksisnær forskning

Du må:

 • Ha gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Være selvstendig, strukturert og fleksibel

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20, lønnstrinn 54 (NOK 479 600). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Sigrid Gjøtterud, veileder, tlf +4791560468, e-post: [email protected],
 • Førsteamanuensis Knut Omholt, tlf +4767231529, e-post: [email protected] (veileder) eller
 • Seksjonsleder for Seksjon for læring og lærerutdanning, Hans Erik Lefdal, tlf: +47 67 23 15 14, e-post: [email protected]

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 16.02.2020

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/05628 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen